janvāris, baznīca janvāris, tilts

Vīzija par Suntažiem: atjaunoti, sakārtoti ceļi un jauns stadions

Drukāt 2 komentāri
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

10.04.2018 08:15

Valdis Ancāns Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja amatā tika iecelts pagājušā gada 17. augustā. Uzņemoties šo amatu, V.Ancāns norādīja, ka 40 gadus viņš ir dzīvojis un strādājis Suntažu pagastā, kas ļāvis iepazīt šīs puses cilvēkus, apzināties problēmjautājumus, kā arī novērtēt attīstības potenciālu un stiprās puses. Šajā amatā aizritējis nedaudz vairāk kā pusgads, un V.Ancāns atzīst, ka nav tādu jautājumu, kas būtu neatrisināmi.

 
Kā jūs nokļuvāt Suntažos?
Ar ģimeni uz dzīvi Suntažos pārcēlāmies 1973. gadā, sāku mācīties Suntažu vidusskolas 4. klasē. Pa šiem gadiem viss pagasts ir apgūts – nav tādu māju pagastā, ko es nezinātu vai nevarētu atrast. Kad pabeidzu tehnikumu un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāti, 1987. gadā atgriezos Suntažos un sāku strādāt Suntažu kolhozā. Kad kolhozs sāka brukt, 1992. gadā sāku veidot savu zemnieku saimniecību “Knibas”. Nodarbojos ar piena lopkopību. Ar laiku gan saimniecību samazināju, šī nodarbošanās palika kā mans hobijs, un 2004. gadā sāku strādāt Suntažu pagasta pārvaldē par darba aizsardzības speciālistu. Šos pienākumus pildīju līdz pat 2016. gadam. No 2009. līdz 2014. gadam vadīju pašvaldības aģentūru “Rosme”, ieguvu pieredzi Eiropas Savienības projektu apguvē un iepazinu Suntažu pagasta saimniecību. Tad sāku strādāt Suntažu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā par direktora vietnieku saimnieciskajā darbā. 15 gadus esmu Suntažu pagasta administratīvās un iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.
 
Savu saimniecību nekad neesmu likvidējis, tikai mainījis profilu – audzēju gaļas liellopus. Šobrīd saimniecībā ir 20 lopi, apsaimniekoju 42 ha zemes. Tā kā ir attīstījusies tehnika, saimniekot kļuvis vieglāk. Kā citiem ir fitness vai sporta zāle, man ir darbs saimniecībā. Agri no rīta eju apraudzīt, pabarot lopus, arī vakarā pēc darba pāris stundas veltu darbam saimniecībā. Man tas ļoti patīk. Kāpēc neesmu to pārtraucis? Manī vienkārši sēž lauku cilvēks! (smejas) Šis darbs nav viegls, īpaši vasarā, kad lauki jāapsaimnieko, jāsagatavo barība lopiem, turklāt es visu darbu daru pats. Bet tas gandarījums, kad aiz tevis paliek tīrs lauks, sapresēti siena ruļļi – tas ir tas gandarījums!
 
Vai mērķtiecīgi virzījāties uz Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja amatu?
Ja šis amats būtu mans mērķis, tad to es noteiktu būtu centies ieņemt jau agrāk. Suntaži ir manas mājas, es nezinu citas skaistākas vietas. Netālu no manas mājas atrodas “Viršņukalns” un pagrieziens uz Viti. Šo vietu ģeogrāfi noteikuši kā Latvijas smaguma centru. Jā, tas ir punkts, no kura viss ir pa rokai – tepat Ogre, tepat Rīga, un man ir prieks, ka tas ir pie manas mājas (smejas).
 
Visus šos gadus esmu sekojis līdzi visām norisēm pagastā. Ja kāds lēmums vai darbs man šķitis nepareizs, man par to sāpējusi sirds. Tagad prieks, ka šos procesus vairāk varu ietekmēt.
 
Jāatzīst, ka esmu laimīgā dzīves posmā - ar prieku nāku uz darbu un eju mājās. Man ir darbs, kuru es saprotu un varu izdarīt, tas man sagādā gandarījumu.
 
Kādi darbi vai pasākumi ieplānoti šī gada budžeta ietvaros?
Runājot par pasākumiem, tad šogad Suntažiem lieli svētki - 795. jubileja. Kultūras nama vadītāja Dzidra Sproģe un mākslinieciskās daļas vadītāja Aiga Jermaka aktīvi plāno šo svētku programmu. Pasākumi notiks divas dienas, 20. un 21. jūlijā, un šiem svētkiem plānoti līdzekļi arī pašvaldības budžetā. Tāpat arī pieci kultūras nama kolektīvi šogad piedalīsies XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
 
Runājot par saimnieciskiem darbiem, šogad mūsu komunālajā saimniecībā plānojam iegādāties traktoru - būs iespēja tīrīt ceļus pagasta teritorijā. Gribam iegādāties arī pļaujmašīnu, lai varētu nopļaut zāli. Līdz šim par zāles pļaušanu bija noslēgts līgums ar zemnieku saimniecību, bet šī sadarbība parādīja, ka labāk to būtu darīt pašiem. Jau līdz Jāņiem mums pašiem būs iespēja nopļaut zāli. Jāsakopj arī pašvaldībai piederošs zemes gabals pretī pareizticīgo baznīcai. Pirms diviem gadiem šo teritoriju sakopām, bet nu atkal saauguši krūmi.
 
Budžeta ietvaros galvenais ir uzturēt pašvaldības ceļus. Suntažu pagastā pašvaldībai piederošie ceļi stiepjas 96 km garumā. Katru mēnesi ceļu uzturēšanai no valsts saņemam 4000 eiro. Lai atjaunotu grants ceļa segumu viena kilometra garumā, nepieciešami vidēji 6000 eiro. Līdz ar to ceļu uzturēšanai atvēlētie līdzekļi tiek izlietoti, uzturot esošos ceļus, pielāpot kritiskākās vietas. Labi, ka šajā ziemā nebija pārāk daudz sniega. Izdevās ietaupīt. Šos līdzekļus ieguldīsim ceļu atjaunošanā. Ir vairāki tādi ceļu posmi, kuru sakārtošanai nepieciešams profesionāla greidera darbs. Pagājušajā gadā pagastā sāka strādāt jauns speciālists, un esmu pārliecināts, ka šoruden grants ceļu stāvoklis Suntažos noteikti uzlabosies. Esmu patiešām priecīgs, ka Ogres novada pašvaldība piedalās Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kā rezultātā Suntažu pagastā tiks atjaunots autoceļš A1, tai skaitā Lakstīgalu iela.
 
Šobrīd tiek atjaunots Ogres novada Attīstības programmas Rīcības plāns turpmākajiem diviem gadiem. Kādi ir jūsu iekļautie darbi un vajadzības šajā plānā?
Rīcības plānā ir iekļautas dažādas vajadzības. Manuprāt, būtiskākā ir ceļu sakārtošana. Analizējot, kā pirmos esmu iekļāvis četrus ceļu posmus: autoceļu A2 posmā no Suntažu centra uz Juglu Mazās Juglas upes kreisajā krastā, autoceļu A3, kas ved gar observatoriju līdz “Viršņukalnam”, kā arī C13 posmā no A3 līdz pareizticīgo baznīcai, un B22 posmā “Atvari” – “Krasti”. Šie ir prioritāri ceļu posmi, jo pa tiem kursē arī skolēnu autobusi.
 

Suntažos ir nepieciešams izbūvēt jaunu sporta stadionu. Esošais pie Suntažu vidusskolas (foto pa labi) atrodas tiešā Mazās Juglas tuvumā un palu laikā applūst. Veicot aprēķinus, ir skaidrs, ka lietderīgāk ir izbūvēt jaunu stadionu, nekā atjaunot esošo. Un tam vieta arī mums būtu. Nevajadzētu novārtā pamest arī esošo stadionu! Aicināšu šogad skolēnus talkot stadionā, lai sporta stundas varētu notikt ārā un pašiem būtu patīkami. Kad pats biju skolēns, mums arī vajadzēja talkot šajā stadionā – ravējām zāli.
 
Pagasta pārvaldes ēkai, kurā atrodas arī kultūras centrs, nepieciešams izbūvēt jaunu jumtu. Tas ir mainīts pirms ēkas siltināšanas 2003. gadā, bet pats jumts nav siltināts, kā rezultātā siltums caur jumtu kausē sniegu, kas tek gar lietus ūdens notekcaurulēm, sasalst un bojā ēkas fasādes siltinājumu.
 
Kultūras namā nepieciešams veikt kosmētiskos remontdarbus vestibilā un sanitārajā mezglā. Pie Suntažu estrādes jāizbūvē auto stāvvietas. Šobrīd, kad cilvēki apmeklē pasākumus estrādē, automašīnas tiek atstātas gar ceļmalām, pie vidusskolas. Jau šogad, domāju, izdosies šo stāvvietu izbūvēt ar grants segumu. Pie estrādes jāierīko arī videonovērošana. Pagājušajā gadā sešas videonovērošanas kameras uzstādījām Suntažu centrā. Jāatzīst, kartība un drošība pagastā ir uzlabojusies.

Suntažu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram nepieciešams sakārtot lietus ūdens kanalizāciju, ēkai sēžas pamati – jāveic pamatu remonts. Ir jau izstrādāts tehniskais projekts, vairākkārt tika izsludināts iepirkums, cerams, ka šajā gadā to izdosies sakārtot.  
 
2015. gadā pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), paredzot pašvaldības un augstskolas sadarbību arī infrastruktūras uzlabošanā Suntažos. Cik daudz jau ir paveikts šīs sadarbības rezultātā?
Iesaistot RTU mācībspēkus un studentus, šobrīd ir aktualizēta infrastruktūras attīstības koncepcijas izstrāde Suntažu pagastu centram. Pirmā tikšanās ar RTU pārstāvjiem Suntažos notika 2017. gada oktobrī, savukārt ar Arhitektūras fakultātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes un Dizaina tehnoloģiju institūta studentiem un viņu pedagogiem – šī gada februārī, kad studenti iepazinās ar reālo situāciju pagastā. Studentiem ir dots uzdevums izstrādāt satiksmes plūsmas risinājumu priekšlikumus, respektējot vides pieejamības, droša dizaina un sabiedriskā transporta infrastruktūras īpatnības, kā arī padomāt par sadzīves infrastruktūras objektiem Suntažos, piemēram, tirgu. Studentiem darbi jānodod līdz šī gada 31. jūlijam, bet starpziņojums tiks prezentēts jau šomēnes. Kā zināms, visus centrālos ceļus Suntažos apsaimnieko VAS “Latvijas Valsts ceļi” un pašvaldības līdzekļus valsts ceļos ieguldīt nedrīkstam. Ar jauno speciālistu sniegtajiem priekšlikumiem iepazīstināsim VAS “Latvijas Valsts ceļi”, ar kuru, ceru, mums izdosies laba sadarbība, realizējot infrastruktūras uzlabošanas pasākumus pagasta centrā.
 
Līdz šim no VAS “Latvijas Valsts ceļi” esmu saņēmis informāciju, ka plānošanas periodā līdz 2020. gadam viņu budžetā līdzekļi šādam mērķim nav paredzēti, tāpēc mums ir jāsagatavojas, lai nākamajā plānošanas periodā līdzekļi Suntažu centra sakārtošanai tiktu paredzēti.
 
Kāds ir jūsu redzējums, kā vajadzētu risināt infrastruktūras sakārtošanas jautājumus Suntažu centrā?
Domāju, ka labākais risinājums būtu satiksmes apļa izbūve visu četru ceļu krustojumā un gājēju celiņu izbūve gar autoceļu, jo šobrīd cilvēki pārvietojas gar ceļmalu. Jāsakārto autobusu pieturvieta un laukums pie tās.
 
Runājot par ceļiem kopumā, sāpīgs jautājums ir Kangaru ceļš. Dodoties no Ērgļiem uz Rīgu, līdz par Suntažiem ir asfaltēts, labs ceļš, Suntažu centrā – apmēram kilometru ir slikts ceļa segums, tad atkal līdz Juglai – labs, un tad pēkšņi nedaudz virs desmit kilometriem grants ceļš. Šis ir īsākais ceļš no Rīgas uz Madonu. Ļoti ceru, ka tuvākajā laikā jautājums par Kangaru ceļa izbūvi tiks atrisināts un tas beidzot tiks sakārtots! Noteikti jāsakārto ceļš uz Lauberi!
 

Vēl viens jautājums, kas saistībā ar pagasta infrastruktūru tuvākajā laikā ir jārisina, ir Dzirnavu dīķa (foto pa kreisi) nākotne. Pēc 2014. gada oktobra plūdiem sagruva slūžu tilts pār Abzas upi, kas ved pār vietējās nozīmes pašvaldības ceļu Suntaži – Kaltiņi – Kreiļi. 2015. gadā tilts tika pārbūvēts, sakārtota tā apkārtne, iztīrīts Dzirnavu dīķis. Tomēr dīķis strauji aizaug un pašvaldībai nav tādu resursu, lai dīķa 10 ha lielo teritoriju apsaimniekotu. Pēdējā domes sēdē no Meņģeles kolēģes dzirdēju, ka tur Zvanu un Lejasezeru apsaimnieko un labiekārto vietējā biedrība. Došos pieredzes apmaiņā, un varbūt arī Suntažos Dzirnavu dīķa apsaimniekošanu mēs varētu uzticēt kādai biedrībai, kura atjaunotu zivju resursus, labiekārtotu dīķa apkārtni, organizētu licencētu makšķerēšanu. Mums Suntažos darbojas vairākas aktīvas biedrības – makšķernieku, mednieku, daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāju, biedrība “Suntalniece”.
 
Kādas ir lielākās uzņēmējdarbības nozares, uzņēmumi un zemnieku saimniecības Suntažu pagastā?
Esmu patiešām priecīgs, ka Suntažu pagastā ir samērā daudz lielu uzņēmumu un arī lielas zemnieku saimniecības. Vislielākie ir kokapstrādes uzņēmumi. Piemēram, “Jauda - koks”, kas ražo impregnētus koka stabus sakaru un elektrolīnijām. Šajā uzņēmumā tiek nodrošinātas vismaz 20 darbavietas un saražotā produkcija tiek eksportēta arī uz Āfriku. SIA “Upeslīči” un “Uceni” ražo koka logus un durvis, koka izstrādājumus – zāģmateriālus, paletes, kurināmo, piedāvā dažādus citus pakalpojumus. Kokapstrādes nozarē strādā arī SIA “Anteni”, SIA “Arikons”. Veiksmīgi darbojas “JK darbnīca” SIA “Josso”, kas piedāvā dažādas tehnikas remontdarbus, mazgāšanu. Suntažos ir vairākas zemnieku saimniecības, lielākās – IK “Kastaņas”, ZS “Dambīši”, IK “Lejaskornieši”, kas nodarbojas ar piena lopkopību. ZS “Vējiņš” audzē gaļas liellopus, “Krūklēnos” audzē gan piena, gan gaļas liellopus. “Kaltiņos” un “Liepiņās” ganās aitas. Ar graudkopību nodarbojas SIA “Agro Vatrāne” un ZS “Kalnzaķi”, SIA “Lobe” audzē arī rapsi.
Jāatzīst, ka lielākoties Suntažos darbs saimniecībās un uzņēmumos tiek pārņemts no paaudzes paaudzē, jauno saimnieku maz ienāk.
 
Ko jūs ieteiktu Suntažu pusē apskatīt?
Protams, Suntažu lepnums ir skaistā pils ēka, kurā atrodas arī muzejs, un skaisto Suntažu ainu ir iespējams vērot no pils torņa. Suntažos atrodas arī trīs baznīcas. Pareizticīgo baznīca gan atrodas kritiskā stāvoklī, bet abas pārējās var droši apskatīt!
 
Interesentus aicinu apskatīt StarSpace observatoriju “Kaltiņos”, kur var noklausīties saistošas lekcijas par zvaigznēm un planētām un noskaidrot citus interesantus faktus, kā arī teleskopā aplūkot zvaigznājus.
 
Savukārt Upespilī, vecajā muižas klētī, kopš 2017. gada jūlija darbojas ļoti aktīvs, jauns cilvēks Jānis Rudzītis. Viņš tur ir izveidojis alus darītavu ar nosaukumu “IndieJānis”. Tur ir iespēja ne tikai baudīt atspirdzinošos dzērienu, bet arī atpūsties un baudīt skaisto dabu, turklāt pavisam netālu atrodas skaists dižkoks – Upīšu dižozols.  
 

Tiem, kuriem patīk pastaigāties, noteikti jāapskata mūsu pilskalni! Viens atrodas, braucot no Suntažiem uz Rīgu, apmēram 2 kilometrus aiz Juglas ir norādes zīme “pilskalns”.  Ejot 150 m Mazās Juglas virzienā, atrodas pilskalns “Lielā vīra gulta”. Tas patiešām izskatās kā liela gulta! Savukārt Kastrānes pilskalns (foto pa kreisi) atrodas uz Ķeipenes pusi. Pie šī pilskalna pirms apmēram astoņiem gadiem pat notika Suntažu dziesmu svētki un tad tur rīkojām talku, visu sakopām. Abi pilskalni atrodas privātīpašumā un nav labiekārtoti. Suntažos var apskatīt arī iezi! Tas atrodas Mazās Juglas krastā starp Kastrānes pilskalnu un Upespili. Es šo iezi esmu iesaucis par Kazas iezi, jo netālu kādreiz atradās Kazukrogs.
 
Suntažos ir iespēja arī gardi paēst, darbojas kafejnīca “Akmeņkrogs”.
 
Suntažu pagasta Upespilī skaistā vietā pie ezera atrodas viesu nams “Copes”, kurā pieejamas plašas telpas dažādiem pasākumiem, labiekārtotas istabiņas, pirts un baseins, var aktīvi atpūsties atrakciju parkā, virvju trasē “Aļaska”, iznomāt laivas un katamarānus. Suntažu centrā ir viesu māja “Sajūtu dārzs”.

Kāda ir jūsu vīzija par Suntažiem pēc 10 gadiem?
Savu māju apkārtni vasaras sezonā es pļauju katru nedēļu. Tas man prasa četras piecas stundas, bet pēc tam izskatās tik skaisti! Es gribu, lai tā izskatītos viss Suntažu centrs. Negribu, lai zeme aizaug ar krūmiem! Manās vīzijās celiņi, kas tagad ved no centra uz Suntažu internātpamatskolu – rehabilitācijas centru, ir izbūvēti un apgaismoti visā centrā, un uz Rīgu ved labs, gluds ceļš, un cilvēki var viegli nokļūt uz darbu un atpakaļ mājās, jo Suntaži ir pati labākā vieta dzīvošanai!
 
Manās vīzijās par Suntažiem mazo suntažnieku skaits katru gadu tikai pieaug! Esmu priecīgs, ka manas meitas ģimene ar abiem bērniem ir pārcēlusies uz dzīvi Suntažos. Pagājušajā gadā Suntažos piedzima 19 bērni, un mūsu bērnudārza grupās pat ir rinda! Tas iepriecina! Pēc 10 gadiem Suntažos noteikti ir vairāk bērnu rotaļu laukumu. Jau tagad redzu, ka vienam noteikti ir vieta aiz kultūras centra! Suntažu vidusskolai tad jau noteikti būs jauns stadions - vismaz tik labs, kā pie Madlienas vidusskolas. Manās vīzijās Suntažos arī pēc 10 gadiem darbosies Suntažu vidusskola un internātskola, jo es ļoti gribu, lai tās te saglabātos. Lai suntažnieki apmeklētu kultūras pasākumus kultūras namā, piedalītos kolektīvos.
 
Vēl pavisam nesen Suntažu pagastā bija 2000 iedzīvotāju, tagad ir ap 1800. Es vēlētos, lai šis skaitlis turētos ap 2000 un lai mājas nepaliktu tukšas!

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtība 28.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?