janvāris, baznīca janvāris, tilts

Šogad Suntaži atzīmē 795. jubileju!

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

06.04.2018 17:17

Ogres novada Suntažu pagastā kultūras un tautas mākslas tradīcijas ir ļoti senas – no paaudzes paaudzē suntažnieki pārmantojuši dejas, dziesmas un rokdarbu prieku un tikumu.

 

Dzied, dejo, spēlē teātri, ada un auž

 
Suntažu Kultūras nama vadītāja Dzidra Sproģe informē, ka visiem kolektīviem ir savs nosaukums ar sākuma burtu “S”, jo tie darbojas Suntažos un tos apmeklē suntažnieki. Šobrīd Suntažu Kultūras namā darbojas 14 kolektīvi – koris “Suntaži” (vadītājs Andis Klučnieks un Sandra Trasūne), jauniešu deju kolektīvs “Spāre” (vadītāja Aiga Jermaka), vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sunta” (vadītāja Skaidrīte Andževa), senioru deju kolektīvs “Suncele” (vadītāja Skaidrīte Andževa), vokālais ansamblis “Svīre” (vadītāja Inita Andževa), folkloras kopa “Saule” (vadītāja Liene Brence), amatierteātris “Sauja” (režisors Didzis Cauka), audēju kopa “Spole” (vadītāja Rita Ozola), adītāju – tamborētāju kopa “Spanga” (vadītāja Ineta Donska), pērļošanas pulciņš “Stiklenes” (vadītāja Inese Birža), flamenko deju grupa “Spārni” (vadītāja Santa Kasatkina), vingrotāju un veselības veicināšanas grupa “Stīga” (vadītāja Karīna Čakare), dāmu klubs – nevalstiskā organizācija “Suntalniece” (vadītāja Anna Volkova), rokgrupa “B Optimist” (vadītājs Valters Levins), kā arī trīs līdz piecus gadus veco bērnu deju pulciņš (vadītāja Kristīne Leja).
 
Dz.Sproģe ir ļoti lepna par kultūras nama kolektīviem, to vadītājiem un dalībniekiem: “Es ļoti cienu viņus par to, ko viņi dara, ļoti priecājos par viņu panākumiem. Esmu lepna, ka viņi mums tādi ir, jo bez viņiem jau kultūras nams būtu tukšs!”
 
 
 
Korim 150 gadus sena vēsture
Dz.Sproģe atgādina, ka koris “Suntaži” ir dibināts 1872. gadā un 2022. gadā atzīmēs 150 gadu jubileju! Tā dalībnieki pat ir piedalījušies Pirmajos Vispārīgajos latviešu dziedāšanas svētkos 1873. gadā. Koris cauri laikiem un grūtībām pastāvējis dažādu diriģentu vadībā. Vairāku gadu desmitu senā vēsturē ietiecas arī deju kolektīvu darbošanās Suntažos. “Visu laiku mums ir doma, ka Suntažos pietrūkst vienīgi sava kapella, bet tādu grūti dibināt, jo visi suntažnieki, kuri spēlē kādu instrumentu, jau darbojas citos kolektīvos,” piebilst Dz.Sproģe.
 
Kolektīviem augsti rezultāti skatēs
Kolektīvu dalībnieki centīgi apmeklē mēģinājumus un piedalās dažādos pasākumos un koncerts, tāpēc neizpaliek arī lieliski rezultāti – augstas vietas skatēs. Vadītāja ir priecīga, ka koris “Suntaži”, deju kolektīvs “Spāre”, “Sunta”, “Suncele” un folkloras kopa “Saule” piedalīsies XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
 
Visaizņemtākie suntažnieki ir jaunieši un vīrieši
Lai piesaistītu iedzīvotājus kādam kolektīvam, kultūras nama vadītāja kopā ar kolektīvu vadītājiem dodas uz mājām pie potenciālajiem kolektīvu dalībniekiem un aicina pievienoties kādam no kolektīviem. “Mēs kultūras namā priecājamies par jebkuru, kurš vēlas pievienoties kādam kolektīvam - uzņemam visus, tomēr skatēs prasības ir ļoti augstas, darbs ir jāiegulda liels, tāpēc daži neiztur,” saka Dz.Sproģe. Visai grūti kolektīvos esot piesaistīt vīriešus, jo suntažnieki ir aktīvi mednieki un makšķernieki. Kultūras nama vadītāja uzteic aktīvo suntažnieku Jāni Ķauni, kurš tikko, martā, atzīmēja 85 gadu jubileju, un paspēj visu – iet medībās, kopj bišu dravu, bet tas neattur no ilggadīgas darbošanās korī “Suntaži”.
 
Sadziedāšanās un sadejošanās pasākumi
Bez aktīviem mēģinājumiem, dalības koncertos un pasākumos kolektīviem notiek arī dažādi sadraudzības pasākumi, uz kuriem tiek aicināti draugi no visas Latvijas. Februāra sākumā jau 20 gadus notiek senioru deju kolektīvu salidojums “Baltais putenis”, februāra beigās – vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis. Jauniešu deju kolektīvs savu danču pasākumu parasti organizē martā vai aprīlī. Pavasarī notiek arī folkloras kopu salidojums, uz kuru sabrauc kopas no visas Latvijas. Ansambļu saiets parasti tiek organizēts decembra sākumā, līdz ar Pirmo adventi, bet šoreiz dažādu apstākļu dēļ tas notika vēlāk – martā, reizē ar ansambļa “Svīre” 16 gadu jubilejas pasākumu, kurā piedalījās 13 kolektīvi no visas Latvijas. Citus gadus koru sadziedāšanās pasākums notiek neilgi pirms ikgadējām repertuāra pārbaudes skatēm, šogad pasākums “Ar cīruļa dziesmu debesīs” notiks 7. aprīlī. “Šīs sadancošanās un sadziedāšanās notiek ne tikai, lai satiktos un labi pavadītu laiku, bet galvenokārt tāpēc, lai nostiprinātu repertuāru, lai iemācītos ko jaunu, uzkrātu pieredzi, lai dalībnieki brīvi un pārliecināti justos uz skatuves, sagatavotos koncertiem un skatēm,” piebilst Dz.Sproģe. Jūnija sākumā amatierteātris “Sauja” dosies uz starptautisko amatierteātru brīvdabas izrāžu festivālu “Vezums” Ludzā. Teātra festivāli ir organizēti arī Suntažos.  
 
Latviešu kino seansi
Suntažu Kultūras nams, sadarbībā ar Nacionālo kino centru un Kinopunktu, ir iesaistījies Latvijas simtgades filmu projektā. Kino tradīcijām Suntažos jau ir vairāku gadu vēsture – tās rādītas uz kultūras nama sienas, estrādē, notikušas tikšanās ar filmu režisoriem un aktieriem. Šobrīd tiek piedāvātas pašas jaunākās latviešu filmas. 19. aprīlī plkst.19.00 būs iespēja noskatīties latviešu spēlfilmu “Kriminālās ekselences fonds”, maijā tiks izrādīta jaunā latviešu spēlfilma “Bille”. Oktobrī paredzēta Dokumentālā kino diena.
 
Lielākie pasākumi Suntažos šogad
Maijs

1. maijā pie Suntažu Kultūras nama notiks ikgadējais Zaļais tirgus, uz kuru tiek aicināti mājražotāji, amatnieki, zemnieku saimniecības ar savu produkciju.
 
4. maijā Suntažos notiks jau trešie Baltā galdauta svētki. “Pirms trīs gadiem uz Baltā galdauta svētkiem aicinājām “Suntažu lepnums” laureātus, koncertā uzstājās Ieva Akuratere. Pasākums izdevās ļoti skaists un emocionāls! Pagājušajā gadā Baltā galdauta svētkos piedalījās uzņēmēji un zemnieki, uzstājās Ieva Sutugova. Šogad, Latvijas simtgades gadā, uz šo pasākumu īpaši aicināsim Suntažu seniorus, kuri visu savu dzīvi un darbu ir veltījuši Suntažiem, tādi mums ir 153 cilvēki,” stāsta Dz.Sproģe.
 
26. maijā tiks atklāta brīvdabas estrādes sezona, kurā jauniešu deju kolektīvs ”Spāre” ar saviem draugu kolektīviem svinēs pilngadības svētkus.
 
Jūnijs
Jūnijā – 9. un 12. klašu absolventu izlaidums. 16. un 17. jūnijā folkloras kopa “Saule” dosies uz Starptautisko folkloras festivālu “Baltica-2018”, kas notiks Rīgā un Dikļos. Līgo vakarā – zaļumballe Suntažu estrādē.
 
Jūlijs
Jūlija sākumā dosimies uz XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Suntažus pārstāvēs 5 kolektīvi, kopskaitā 109 pašdarbnieki.

21. jūlijs - Suntažu 795 gadu jubileja! Dz.Sproģe atklāj, ka svētku programma vēl tiek izstrādāta. Kā zināms, 1223. gadā Suntažos bīskaps Alberts uzcēla Suntažu pili un baznīcu, tāpēc arī lielākā daļa svētku pasākumu notiks pie Suntažu pils. Svētkos plānotas sportiskās aktivitātes visām paaudzēm, velobrauciens pa Suntažu skaistākajām vietām, tirgus, dziedošo kolektīvu koncerti baznīcās, izstādes, meistardarbnīcas, noslēgumā – grupas “Rakstu raksti” koncerts un zaļumballe estrādē.
 
Oktobris
6. oktobrī – Tradicionālais Rudens tirgus un balle kultūras namā ar kādu no populārākajām Latvijas šlāgergrupām.
 
27. oktobrī – latviešu Dokumentālā kino diena, kurā tiks demonstrētas latviešu dokumentālās filmas.
 
Novembris
11. novembrī – Lāčplēša diena, šoreiz kopā ar skolu kopīgs Lāpu gājiens uz Suntažu piemiņas vietām.

18. novembrī – Valsts svētku koncerts un “Suntažu lepnums 2018” titulēto suntažnieku sveikšana. Dz.Sproģe atklāj, ka jau šobrīd notiek gatavošanās Valsts simtgades svētkiem, kuriem par godu tiek iestudēti Raiņa dramatiskās poēmas “Daugava” fragmenti. Savukārt titula “Suntažu lepnums” piešķiršana Suntažos notiks jau ceturto reizi. Ideja ieviest šādu tradīciju pieder pašai Dz.Sproģei. Titulu 2008. gadā saņēma 24 suntažnieki, 2011. gadā un 2013. gadā – 5 suntažnieki sešās nominācijās: “Ģimene kā vērtība”, “Garīgā un kultūras mantojuma glabātājs un sargātājs”, “Latviskuma kopējs un uzturētājs Atmodas laikā vai šobrīd”, “Mūžs darbā”, “Cilvēks cilvēkam vai cilvēks līdzās”, “Suntažu vārda nesējs Latvijā”. 2014. gadā izdota Andra Lindes veidotā grāmata, kurā aprakstīti visi titula “Suntažu lepnums” nesēji, vairāki no titula ieguvējiem jau devušies aizsaulē.
 
Dz.Sproģe ikvienu laipni aicina iegriezties zaļajos, klusajos Suntažos un piedalīties pagasta organizētajos pasākumos!
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtība 28.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?