Suntažu skolā jaunieši apgūst pavārmākslu

Drukāt
Sākumlapa > Pagasti > Suntaži > Aktualitātes

15.01.2018 15:35

Suntažu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā (SIRC) šajā mācību gadā vairāki jaunieši sākuši apgūt profesionālo pamatizglītības programmu. To pabeidzot, viņi iegūs pavāra palīga kvalifikāciju.

Apgūst profesionālās pamatizglītības programmas
SIRC direktore Inga Elme informē, ka īsi pirms 2017./2018. mācību gada sākšanās skolā tika licencētas divas profesionālās pamatizglītības programmas – ēdināšanas pakalpojumi un koka izstrādājumu izgatavošana. Mācību ilgums šajās programmās ir trīs gadi un iegūtā kvalifikācija - pavāra palīgs un galdnieka palīgs. Lai iegūtā izglītība būtu pēc iespējas kvalitatīvāka, darbā pieņemti profesionāli šo programmu vadītāji (Aigars Bērziņš un Aivars Nadziņš), aprīkots mājturības kabinets - ierīkota indukcijas plīts ar četrām virsmām, jauna cepeškrāsns, trauku mazgājamā mašīna, iegādāts viss nepieciešamais inventārs ēdiena pagatavošanai, servēšanai un uzglabāšanai. SIRC plāno piedalīties projektā, lai uzlabotu arī kokapstrādes kabinetu. Šajā gadā koka izstrādājumu izgatavošanas profesionālās pamatizglītības programmu SIRC nav izvēlējies apgūt neviens jaunietis, bet ēdināšanas pakalpojumus apgūst 5 jaunieši.
Nodibināta biedrība, lai piedalītos sociālās uzņēmējdarbības projektā
Lai nākotnē attīstītu koka izstrādājumu izgatavošanas programmu un papildinātu materiāltehnisko bāzi, augustā skola nodibinājusi un Labklājības ministrijā (LM) reģistrējusi biedrību “Amatnieku darbnīca TUK TUK”. I.Elme skaidro, ka biedrības mērķis ir veicināt galvenokārt jauniešu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem un nelabvēlīgākā situācijā esošo, kā arī bezdarbnieku integrāciju sabiedrībā, socializēšanos, sekmēt viņu nodarbinātību un pilnveidot praktisko pieredzi, tādējādi uzlabojot viņu dzīves kvalitāti un radot iespējas kļūt patstāvīgiem un integrēties darba tirgū. Biedrība arī plāno organizēt maksimāli pieejamus un adekvātus apstākļus, lai nodrošinātu izglītošanos un darba vides pieejamību, kā arī veidot mērķtiecīgu sadarbību ar Latvijas un starptautiskajām organizācijām gan izglītošanas jomā, gan arī citos veidos, kas kalpo biedrības attīstībai. Tuvākajos biedrības plānos ietilpst īstenot sociālās uzņēmējdarbības projektu, piedaloties LM izsludinātā projektu konkursā “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. Projekta mērķis ir iegādāties iekārtas koka izstrādājumu izgatavošanai. Direktore atklāj, ka Suntažos jau šobrīd ir divi jaunieši ar īpašām vajadzībām, kuri vēlas piedalīties sociālās uzņēmējdarbības projektā, paši ražojot dažādus koka izstrādājumus.
Kokapstrādes pulciņā izgatavo virtuves darba rīkus
Lai jauniešos radītu interesi par kokapstrādi, SIRC ikvienam ir iespēja darboties kokapstrādes pulciņā, ko vada skolotājs Aivars Nadziņš. “Zēni 1. semestrī apguva pirmo praktiskās darbības pieredzi kokapstrādē - apguva tehniskās zināšanas zīmēšanas precizitātē, nostiprināja iemaņas, strādājot ar rokas vienroku zāģi, elektrisko rokas figūrzāģi, urbšanu ar stacionāro urbjmašīnu, detaļu apslīpēšanu. Zēni izgatavoja produktu lāpstiņas un produktu dēlīšus. Daudzas pašu darinātās lietas tika dāvinātas Ziemassvētkos,” darbošanos pulciņā raksturo A.Nadziņš. Uz Lieldienām plānots izgatavot dažādas koka zaķu skulptūras, ar ko izdekorēt skolas apkārtni. Savukārt mājturības stundās kopā ar skolotāju Kasparu Rimšu tapuši atpūtas soli, kas tiks izvietoti pašu skolas apkārtnē. Aktīvākie kokapstrādes pulciņa apmeklētāji ir Viktors un Ralfs Artūrs. Ralfam Artūram ir tikai 13 gadi, bet viņš pulciņā jau ir izgatavojis vairākus gaļas dēlīšus, produktu lāpstiņas. Šobrīd viņš strādā, lai atjaunotu velna bungas – koka mūzikas instrumentu. Viktoram ir 18 gadi un viņš labprāt būtu viens no tiem, kurš piedalītos sociālās uzņēmējdarbības projektā. Viņš ir cilvēks ar īpašām vajadzībām. Darbošanās kokapstrādes pulciņā viņu ļoti iedvesmo, atraisa. Pāris mēnešu laikā viņš ar lielu rūpību un centību ir izgatavojis dažādus virtuvē noderīgus darba rīkus, bet viņa sapnis ir izgatavot krēslu.
Par kokapstrādi interese ir vairākiem jauniešiem, viņiem arī labi padodas, līdz ar to, ir pārliecināta SIRC direktore I.Elme, jau nākamgad kāds no SIRC absolventiem izvēlēsies mācības turpināt, apgūstot koka izstrādājumu izgatavošanu profesionālās pamatizglītības programmā.
Iemācās apkalpot ciemiņus
SIRC direktore I.Elme atklāj, ka skolā darbojas un aktīvi tiek apmeklēts pavārmākslas pulciņš. Tā ir lieliska iespēja ikvienam jau pamatskolas laikā atklāt savu talantu un sniedz ieskatu pavārmākslas burvībā. Pēc pamatskolas absolvēšanas talantīgākie noteikti turpinās mācības, apgūstot profesionālo pamatizglītības programmu. Skolā ir ievesta tradīcija - pulciņa dalībnieki un profesionālās programmas skolēni uzņem un mājturības kabinetā apkalpo skolas ciemiņus. Šāds pasākums noticis Zinību dienā un 18. novembrī, kad skolā tika organizēts koncerts pensionētajiem pedagogiem, pēc kura mājturības kabinetā notika ciemiņu svinīga uzņemšana.
Pilnveido mājturības kabinetu
Ēdināšanas pakalpojumu programmas vadītājs Aigars Bērziņš informē, ka šāda veida programmu jauniešiem pasniedz jau 8 gadus. Iepriekš šīs programmas priekšmetus pasniedzis, strādājot Piejūras internātpamatskolā. Daudzi no viņa skolēniem jau strādā dažādos ēdināšanas uzņēmumos, jo šīs kvalifikācijas speciālisti darba tirgū ir pieprasīti. Programmas ietvaros prakse paredzēta tikai trešajā gadā, no februāra līdz maijam, bet SIRC direktore un pedagogi aktīvi strādā, lai šo programmu izveidotu pēc iespējas interesantāku jauniešiem un ieviestu pasākumus, lai jaunieši jau sākumā gūtu lielāku praktisko pieredzi – plānots aicināt ciemos profesionālus pavārus, doties uz citām skolām, kur mācības saistītas ar pavārmākslu, iegūt interesantas prakses vietas. Jau februārī ar “Lattelecom” atbalstu SIRC mājturības kabinets tiks aprīkots ar datoriem un ekrānu, uz kura jaunieši varēs skatīties dažādas pavārmākslas filmas un izmantot citas globālā tīmekļa iespējas.
Mācīties ir interesanti!
Ēdināšanas pakalpojumu programmu apgūst pieci jaunieši – Lana, Edgars Maikls, Miks, Silvestrs un Pēteris. Četri no viņiem pagājušajā gadā absolvēja SIRC un atzīst, ka savu izvēli turpināt mācības profesionālās pamatizglītības programmā nenožēlo, jo mācīties ir interesanti. Jaunieši apgūst tādus priekšmetus kā lietišķā valoda, saskarsme, kalkulācija, ēdiena gatavošana, ēdiena tehnoloģijas pamati, ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums, viesu apkalpošana, uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna, fiziskās aktivitātes, angļu valoda un datorapmācība. Visiem iegādātas vienādas melnas krāsas pavāru formas. A.Bērziņš atklāj, ka jaunieši līdzās teorētiskajām zināšanām apgūst dažādu ēdienu pagatavošanu – gaļas ēdienu, desertu, zupu un citu.
Vairāk varēs palīdzēt mājās
Lana dzīvo Ikšķiles novada Turkalnē. Darba dienās paliek SIRC, bet brīvdienās ir mājās. Lana atklāj, ka viņas mamma jau desmit gadus strādā par pavāra palīgu un arī viņai šī profesija šķiet interesanta. Arī mācības SIRC patīk. “Apgūstot šo programmu, vairāk varēšu mājās palīdzēt,” saka Lana. Direktore piebilst, ka Lanai ir talants zīmēšanā. Projektu nedēļas ietvaros viņai būs iespēja pievērsties galda karšu izveidošanā. Šis talants noteikti noderēs, domājot par pagatavotā ēdiena noformēšanu.
Interese par pavārmākslu radusies, pašam gatavojot ēst
Edgars Maikls ir no Ķeipenes pagasta, viņam ir 17 gadi. Jaunietis pagājušajā gadā SIRC ieguva pamatizglītību un, uzzinot par iespēju tālāk apgūt profesionālo programmu, izlēma to izmantot. Edgaram zīmīga izrādījās tikšanās ar Bruknas Kalna svētību kopienas dibinātāju, katoļu priesteri Andreju Mediņu 2017. gada Ziemassvētkos. A.Mediņu uz skolu piedalīties Ziemassvētku pasākumā bija uzaicinājusi skolas direktore. Pēc sarunas ar priesteri Edgars nolēma doties uz Bruknu, kur pavadīja ziemas brīvdienas un arī tagad brīvdienās dodas uz turieni. Jaunietis atklāj, ka Bruknā viņam patīk daudz labāk kā mājās – patīk lūgšanas, agrā rīta pelde Iecavas upē, darbs, dzīvnieki, kopīga ēst gatavošana. Interese par pavārmākslu Edgaram radusies, mājās eksperimentējot ar dažādu ēdienu pagatavošanu. Jaunietim ir mērķis pēc profesionālās programmas apgūšanas turpināt studijas šajā jomā.
Jau darbojas ģimenes uzņēmumā
Miks ir suntažnieks. Viņam ir liela pieredze ēdināšanas jomā, jo viņa ģimene darbojas šajā biznesā uzņēmumā “Sajūtu dārzs”. Mikam visvairāk patīk gatavot siltos ēdienus. Apgūstot ko jaunu skolā, Miks mājās jau sniedzot padomus ēdiena pagatavošanā. Direktore piebilst, ka Miks ļoti interesējas par mūziku un skolā ir ļoti pieprasīts, kad kādai klasei notiek klases vakari – Miks ir dīdžejs.
“PuMPuRS”- iespēja saņemt finansiālu atbalstu
I.Elme piebilst, ka skola plāno piedalīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS”. “Viens no projekta mērķiem ir palīdzēt profesionālo pamatizglītības programmu skolēniem, atbalstot viņus finansiāli – piemēram, sedzot ceļa vai viesnīcas izdevumus, atrodoties praksē, formas tērpu iegādi vai citus izdevumus,” saka I.Elme.
Nemitīga izglītības kvalitātes celšana
Runājot par nākotnes plāniem SIRC, direktore I.Elme piebilst, ka darba un plānu netrūkst. Šobrīd pastiprināta uzmanība tiek pievērsta mācību saturam, vērtēšanai un metodikai. Ziemas brīvlaikā skolotāji apmainījušies ar pieredzi, noklausījušies vairākus kursus, kā uzlabot izglītības kvalitāti skolā. “Uzskatu, ka bērniem, kuri šeit mācās, ir jāsaņem pēc iespējas kvalitatīvāka izglītība. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijā ir iespēja licencēt tik daudz un dažādas programmas, kas ir lieliska iespēja katram bērnam izvēlēties to piemērotāko. SIRC mācās ļoti dažādi bērni – tādi, kuri ir cietuši ģimenes apstākļu dēļ, kuriem ir dažādas mācīšanās un veselības problēmas, un es gribētu, lai, ieguvis pamatizglītību SIRC, šis jaunietis justos atbrīvots, būtu atraisīta viņa personība, attīstīti viņa talanti,” saka I.Elme.
Skolas internātam jauna koncepcija
Ideju netrūkst arī vides uzlabošanā. Viens no plāniem ir mainīt skolas internāta koncepciju, pietuvinot mājas atmosfērai. Šobrīd internāts veidots kā garš gaitenis, kur gar abām malām izvietotas skolēnu istabiņas un tajā ir stingrs režīms. “Mūsu skolā šobrīd mācās 57 bērni, gandrīz visi skolā uzturas visas darba dienas un mājās dodas tikai brīvdienās. Lai viņi arī šeit justos kā mājās, gribam internātu pārveidot, no šīm istabiņām izveidojot tādus kā trīs vai četrus blokus - dzīvoklīšus, kur būtu brīvāka atmosfēra, skolēni kopā ar skolotājiem mācītos, plānotu vakara maltīti, dotos iepirkties, gatavotu ēst, uzkoptu,” ideju raksturo skolas direktore. Savukārt deinstitucionalizācijas projekta ietvaros skolas rehabilitācijas daļā plānots ierīkot četras istabiņas atelpas brīdim bērniem ar invaliditāti.
Kontaktinformācija
Suntažu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs
Suntaži, Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060,
tālruņi: 650 55128, 650 55125, 28333236,
e-pasts: ssint@ogresnovads.lv

"Ogres apriņķa ziņas" sižets: