Mazozoli

Drukāt
Sākumlapa > Pagasti > Mazozoli

Adrese: Rīgas iela 5, Līčupe, Mazozolu pagasts, Ogres novads, LV-5065, Latvija

Tālrunis: 65031955

Fakss: 65031950

E-pasts: mazozoli@ogresnovads.lv

Rekvizīti:

reģistrācijas Nr. 90000024578,
norēķinu konts: LV54HABA0551038617655,
A/S Swedbank, kods: HABALV 22

MAZOZOLU PAGASTA PĀRVALDES NOLIKUMS

Darba laiks:

Pirmdien pl. 8 – 18;

Otrdien pl. 8 – 17;

Trešdien pl. 8 – 17;

Ceturtdien pl.8 – 17;

Piektdien pl. 8 - 16.

Pusdienas pārtraukums pl. 12 - 13.

Mazozolu pagasta autoceļu saraksts, autoceļu uzturēšanas klases;

Ogres novada Mazozolu pagasta pašvaldības ielu saraksts Līčupes ciemā.


PLAŠĀKA KONTAKTINFORMĀCIJA

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasta adrese
Pārvaldes vadītājs

Dzintars Žvīgurs

65031950

dzintars.zvigurs@ogresnovads.l v
Pagasta pārvaldes sekretāre

Mārīte Bauere

65031955

marite.bauere@ogresnovads.lv
Pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede

Diāna Piļķe

65031956

diana.pilke@ogresnovads.lv
Pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājs

Jānis Švikstiņš

65031951

janis.svikstins@ogresnovads.lv
Taurupes sociālā centra vadītāja, pagasta pārvaldes nodokļu administratore

Aira Ločmele

65031954

aira.locmele@ogresnovads.lv
Pagasta pārvaldes kasiere

Rūtiņa Daugule

65031957

Mazozolu Kultūras nama vadītāja

Santa Gluha

65031953

s.gluha@gmail.com
Pagasta pārvaldes grāmatvede, bibliotekāre

Agita Jēkabsone

65031953

agita.jekabsone@ogresnovads.lv
Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles vadītāja

Vera Gruzniņa

65031958

mazozolusk@ogresnovads.lv
Mazozolu bibliotēkas vadītāja

Agita Jēkabsone

65029065

agita.jekabsone@ogresnovads.lv
Mazozolu veselības aprūpes punkta ārsta palīgs

Sarmīte Renskulberga

65029018

sarmiite22@inbox.lv