Ogres upe, jūlijs, 2017

I.Sandore: Krapieši ir īsti zemes bērni!

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

04.06.2018 14:59

Inese Sandore Krapes pagasta pārvaldi, iepriekš padomi, vada kopš 1997. gada. Viņa atklāj, ka ir krapiete jau sestajā paaudzē, ka viņas mājas, Krape, ir pati jaukākā vieta pasaulē, un priecājas par katru, kurš izlemj par labu dzīvei laukos.

 
Kā jūs izlēmāt uzņemties Krapes pagasta pārvaldes vadītājas amatu?
Es darbojos Krapes skolas padomē, kurā tobrīd mācījās abas manas meitas, un tieši skolas vadība un skolotāji mani mudināja 1996. gadā piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Tiku ievēlēta par deputāti un 1997. gadā iecelta par Krapes padomes priekšsēdētāju. Kad 2009. gadā notika administratīvi teritoriālā reforma un tika izveidots Ogres novads, mani apstiprināja Krapes pagasta pārvaldes vadītājas amatā. Kad 1997. gadā uzņēmos šo amatu, bija daudz nezināmā, bet nu jau pa šiem vairāk nekā 20 gadiem viss kļuvis saprotams un labi iepazīts.
 
Katram nepieciešams, lai darbs sagādātu gandarījumu. Jūs šajā amatā strādājat jau 20 gadus, kuri ir tie brīži vai notikumi, kas jums sniedz gandarījumu par paveikto?
Mani iedvesmo pati šī vieta, Krape, tās iedzīvotāji. Nav skaistākas un mīļākas vietas pasaulē kā manas dzimtas mājas “Margas”, tajās esmu piedzimusi es, visi mani bērni un mazbērni. Viss te ir tik mīļš un zināms! Krape atrodas tik skaistā vietā! Viss ir tepat pa rokai, varam ātri aizbraukt uz jebkuru vietu. Pēdējo gadu laikā Krapē ir nopirktas 7 mājas. Ģimenes izvēlējušās dzīvot laukos un, tāpat kā es, novērtē šīs vietas burvību. Man par to ir liels prieks! Spēku un uzmundrinājumu darbam sniedz mana ģimene - vīrs, abas meitas, dēls un nu jau arī pieci mazbērni.
 
Lai varētu uzlabot iedzīvotāju ikdienas dzīvi, nepieciešams zināt viņu viedokli, vajadzības, problēmas. Kā jūs komunicējat ar Krapes pagasta ļaudīm?
Vispirms gribu teikt, ka man ir ļoti liels prieks par ikvienu iedzīvotāju, kurš nāk uz pagasta pārvaldi, pauž savu viedokli, un mēs kopā varam izrunāt visus jautājumus un meklēt labāko risinājumu. Trijos mēnešos reizi organizēju tikšanos ar Lobes ezera laivu bāzu īpašniekiem: Māri Aberiņu, Pēteri Biļinski, Viju Dovmani, tajās var piedalīties jebkurš iedzīvotājs. Piedalos daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sapulcēs, kurās arī kopā izrunājam visus aktuālos jautājumus. Iedzīvotājus individuāli pieņemu arī pagasta pārvaldē, kur mana kabineta durvis vienmēr ir vaļā, un visi tiek uzklausīti.
 
Man ir ļoti liels prieks par biedrībām un iedzīvotāju grupām, kurām nav vienaldzīga sava ikdienas dzīve un kuri iegulda savu laiku, darbu un līdzekļus, lai viņu dzīves kvalitāte uzlabotos. Krapes centrā tādi ir daudzdzīvokļu māju “Dālderi 1”, “Dālderi 2” un “Cerības” iedzīvotāji, kuri pašu spēkiem un veiksmīgi piedaloties Ogres novada pašvaldības rīkotajos projektu konkursos ir sakārtojuši savu māju pagalmu – ierīkota atpūtas vieta bērniem, kurā ir šūpoles, slīdkalniņš un smilšu kaste, kā arī izveidots basketbola, volejbola un futbola laukums. Savukārt biedrība “Dzintardzelmes” darbojas Lobes centrā, piesaistot finanses daudzdzīvokļu māju labiekārtošanai – pie mājām sakārtotas lietus ūdeņu notekas, ieklāts bruģis, atjaunoti apstādījumi, ierīkota veļas žāvētava, izremontēta kāpņutelpa, ieliktas jaunas ārdurvis.
 
Krapē aktīvi darbojas arī citas biedrības un iedzīvotāju grupas. Piemēram, sieviešu klubiņš, biedrība “Krapes vīgriezes”, ko vada Marija Kusiņa. Viens no lielākajiem šīs biedrības paveiktajiem darbiem - ar aktīvu līdzdalību 1998. gadā pie Krapes skolas ierīkots rotaļu laukums. Ļoti liels paldies biedrībai “Ģimenes darbnīca” un Laimdotai Kļaviņai, kas darbojas sociālā atbalsta jomā, palīdzot līdzcilvēkiem. Krapes iedzīvotāja Anita Meisīte ir uzņēmusies rūpes par daudziem pamestiem kaķiem, un biedrība “Ģimenes darbnīca” plāno sniegt atbalstu šo kaķu aprūpē, palīdzot tos sterilizēt. Krapē darbojas arī mednieku biedrība. Krapes parka apsaimniekošana ir nodota biedrības “Nāc kopā” rokās, to vada Ieva Grīnbauma. Anitas Boktas vadībā aktīvi darbojas arī pensionāru apvienība, kas organizē un dodas ekskursijās pa Latviju.
 
Kādas ir Krapes iedzīvotāju lielākās raizes?
Pavasarī un rudenī, protams, tie ir jautājumi par ceļiem. Iedzīvotāji ir priecīgi, ka tika sakārtots valsts nozīmes autoceļš Tīnūži – Koknese, tagad ikviens ātri un ērti var nokļūt uz Ogri, Rīgu, Skrīveriem. Saistībā ar šī ceļa izbūvi tikām pie noasfaltēta ceļa posma gandrīz kilometra garumā, kas ved gar Krapes skolu, jo visa smagā tehnika ceļa izbūves laikā tika pārvietota tieši pa šo ceļu. Bet ceļa Tīnūži – Koknese izbūve radīja arī problēmas. Pa šo autoceļu brauc daudz tālbraucēju ar kravas automašīnām un bieži vien savus atpūtas brīžus viņi pavada uz ceļa nobrauktuvēm, arī mūsu pagastā, atstājot aiz sevis atkritumus. Esmu vērsusies Satiksmes ministrijā ar lūgumu izveidot civilizētus laukumus ar atkritumu urnām, tualeti, bet pagaidām risinājuma nav. Krapes pagastu šis ceļš sadala divās daļās, un lauksaimniekiem grūtības sagādā nokļūšana vienā vai otrā ceļa pusē ar lielo lauksaimniecības tehniku. Lai vismaz autobraucēji un kājāmgājēji varētu nokļūt ceļa otrā pusē, nemērojot pa apkārtceļiem vairākus kilometrus, zem autoceļa, uz ceļa “Gobugravas” – “Jaunspārniņi”, tika ierīkots tunelis - caurbrauktuve, bet tas regulāri applūda, bija bedrains, saņēmu daudzu iedzīvotāju sūdzības. Lai rastu tam risinājumu, saviem spēkiem kopā ar Jāni Hmeļnicki, ar kuru pagasta pārvaldei ir noslēgts līgums par pašvaldības ceļu uzturēšanu, to salabojām, un cilvēki pa to var ērti pārvietoties.
 
Viena no problēmām Krapē ir neapsaimniekotās ēkas. Jāsaka godīgi, ka Krapē diezgan neveiksmīgi notika kolhoza likvidācija. Kolhoza ēkas nonāca tādu saimnieku rokās, kuri ar tām neko nedara, tās ir nolaistas, nekoptas, arī citiem neļauj tajās darboties. Pašā Krapes centrā stāv pamestas uzņēmuma “Rīgas piena kombināts” ēkas. Mūsu iedzīvotājiem bijušas vairākas labas idejas, ko šajās ēkās varētu darīt, bet uzņēmums prasa nesamērīgi augtu samaksu - labāk, lai stāv un degradējas tālāk! Lai gan tās celtas par Krapes bijušās piensaimnieku biedrības biedru līdzekļiem... Par to man ļoti sāp sirds!
 
Prieks, ka šobrīd tiek sakārtots ceļš Augšlīgatne – Skrīveri, bet, lai līdz tam nokļūtu, no Krapes jāmēro 4 km pa grantētu ceļu, un ne vienmēr tas ir labā stāvoklī. Prieks, ka šogad autoceļam V996 Ogre – Viskaļi plānots uzklāt melno segumu!
 

Krapes pagastā pašvaldībai piederoši grants ceļi stiepjas 48 km garumā, un kopumā tos vērtēju kā labi uzturētus. Jau minēju, ka ceļu uzturēšanas pakalpojumus – zāles pļaušanu, sniega tīrīšanu, ceļu greiderēšanu un profilēšanu – esmu uzticējusi J.Hmeļnickim, viņš šos pienākumus veic kopš 1997. gada un strādā labi.
 
Ja vien ir labi ceļi un sakari, cilvēki, dzīvojot laukos, ir apmierināti. Ikdienā daudzi mēro ceļu uz darbu lielajās pilsētās, nepieciešams nokļūt pie ārsta, uz veikaliem un citur. Man ir ļoti liels prieks par jau pieminētajiem ceļu darbiem, kas ievērojami uzlabos Krapes iedzīvotāju ikdienu, un arī prieks par pēdējo gadu tendenci, ka iedzīvotāji iegādājas mājas un dzīvokļus Krapes pagastā, izvēlas dzīvi laukos.
 
Kādi lielākie darbi Krapes pagastā paveikti pēdējo gadu laikā? 
Vēl pirms novadu izveidošanās sakārtojām pagastmājas ēku, kas celta 1862. gadā. Šajā ēkā atrodas arī Krapes Tautas nams. Nomainījām jumtu, izremontējām pārvaldes telpas. Pie Krapes skolas tika uzcelta sporta zāle.
 
2009. gadā, saņemot valsts mērķdotācijas infrastruktūras sakārtošanai, tika sakārtotas tautas nama telpas.
 
2015. gadā  dzīvojamajā mājā “Dālderi 1” pirmajā stāvā izremontējām pašvaldībai piederošu dzīvokli, lai tajā varētu atvērt ģimenes ārsta praksi. Tā kā sabiedriskais transports uz Ogri, Rīgu kursē vienu reizi no rīta un tikai vakarā atpakaļ, cilvēkiem ir sarežģīti nokļūt pie ārsta citur, tāpēc sakārtojām telpas, lai cilvēkiem ārsts būtu pieejams tepat uz vietas. Ārsta praksē pieņem daktere Ineta Pokule  un ārsta palīdze Vija Tumane. Runājot par veselību, man ir prieks par “Oveselība” aktivitātēm arī novada pagastos – cilvēki to novērtē, labprāt iesaistās.
 
2012. gadā tika veikta tilta pār Lobes upi pie ūdensdzirnavām vienkāršotā rekonstrukcija. Tilts vairs nebija drošs ekspluatācijai. Līdz pagājušā gadsimta 70.gadiem šeit bija koka tilts, kas balstījās uz mūrētiem balstiem. Pēc koka tilta sabrukšanas tā vietā tika uzbūvēts tilts ar dzelzs laiduma sijām un betona pārsegumu. Vairāk nekā 40 gadu ilgajā kalpošanas laikā tas bija ievērojami nolietojies, un 2011. gadā tam tika konstatēti vairāki defekti mūra balstos, korodēja laiduma sijas un tilta margas, tilta segumā bija bedres, izskalojumi, kas radīja draudus gājēju un satiksmes drošībai. Šo projektu izdevās īstenot, pateicoties publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstam, tilta rekonstrukcijas izmaksas – 32 190 lati.
 
2013. gadā rekultivējām atkritumu izgāztuvi, kurā cilvēki vairāku gadu garumā patvaļīgi izgāza savus atkritumus. Projektu izdevās īstenot ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu. Atkritumi tika aprakti ar zemi, uzklāts ģeotekstils, uzbērta virskārta. Prieks, ka izdevās sakārtot šo piesārņoto vietu! Esmu dzirdējusi iedzīvotāju viedokli, ka šī būtu piemērota vieta brīvdabas estrādei. Varbūt arī kādreiz nākotnē tas būs iespējams.
 
Pagājušajā gadā izdevās renovēt kapliču – ēkai uzlikts jauns jumts, nokrāsotas sienas, sakārtota grīda, ieliktas jaunas durvis. Šiem darbiem valsts budžeta programmas “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” ietvaros 2017. gada budžetā 10 000 eiro liels finansējums tika iekļauts ar Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK atbalstu.
 
Pagājušajā gadā tika uzsākti Krapes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa izbūves darbi, šogad tie tika pabeigti. Darbus veica SIA “JK Construction Serviss”. Projekta kopējās izmaksas – 89 964 eiro, no tiem 70% ir atbalsts LEADER vietējai attīstībai (ELFLA) ietvaros, bet 30% finansē Ogres novada pašvaldība, pašvaldība daļēji finansē arī projekta neattiecināmās izmaksas. Jaunā baznīcas torņa un zvana iesvētīšanas dievkalpojums notiks 10. jūnijā plkst.15.00, līdz gada beigām par pašvaldības līdzekļiem vēl plānojam sakārtot ceļu pie baznīcas.
 
Kādi darbi Krapē paredzēti šī gada budžeta ietvaros?
Šī gada Krapes pagasta pārvaldes budžeta ietvaros lielāki darbi nav plānoti, bet tas nenozīmē, ka nebūtu veicamo darbu. Kad būs pieejami finanšu līdzekļi, Krapē ir jāveic vairāki ļoti nozīmīgi darbi. Pirmkārt, sāpīgs jautājums ir ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma abos pagasta centros – Lobē un Krapē. Ūdens urbumi ir novecojuši, trases ļoti garas un nolietojušās, lieli līdzekļi tiek ieguldīti, tos labojot. Problēmas rada tas, ka abos šajos centros dzīvo tikai 20 % no visiem pagasta iedzīvotājiem. Krapes centrā dzīvo 99, bet Lobes centrā – 73 iedzīvotāji. Krapē ir 4 daudzdzīvokļu mājas, Lobē – 2 daudzdzīvokļu un 20 līvānu un individuālās mājas. Turklāt viens centrs no otra atrodas vairāk nekā 4 km attālumā, līdz ar to ūdensapgādes sistēma katrā centrā nepieciešama sava. Ir veikti aprēķini, cik tas varētu izmaksāt. Tie ir 157 000 eiro, kas ir lielas izmaksas uz vienu iedzīvotāju. Šis ir iemesls, kāpēc nevaram piesaistīt līdzekļus projektu konkursos. Šobrīd ūdensapgādes sistēmas tīrām, skalojam, remontējam.
 
Otrkārt, pašvaldības ēkai “Modernieki” ir nepieciešams stāvvada un jumta remonts. Ēka celta 1934. gadā, ir sliktā tehniskā stāvoklī. Tajā atrodas 12 pašvaldības dzīvokļi, no tiem 4 nav aizņemti. Ēkas jumta atjaunošanai nepieciešami 15 000 eiro. Viens no dzīvokļiem šajā mājā ir piešķirts biedrībai “Ģimenes darbnīca”, kura tajā plāno atvērt nelielu sociālo pakalpojumu centru – iedzīvotājiem būs iespēja nomazgāties, izmazgāt veļu, ko, domāju, izmantos ne viens vien Krapes iedzīvotājs, jo centrālā apkure nav visos dzīvokļos.
 
Treškārt, abos pagasta centros ir jāierīko apgaismojums pie daudzdzīvokļu mājām. Tas ir izveidots pirms 30 gadiem un ir ļoti nolietojies, Krapes centrā esam “”renovējuši” pāris laternas.
 
Šobrīd aktuāls jautājums visā Latvijā ir lauku skolas. Kāda ir situācija Krapes skolā un kāds ir jūsu redzējums par tās nākotni?
Kā jau daudzos pagastos, kas robežojas ar blakusesošajiem novadiem, arī Krapē no rīta satiekas skolēnu autobusi no apkārtējiem pagastiem – mūsu pašu Krapes, Madlienas, Lēdmanes un Skrīveriem. Skrīveros mācās 15 mūsu skolēni un 3 bērni tur apmeklē bērnudārzu, 18 bērni mācās Lēdmanē un 6 tur apmeklē bērnudārzu. Vecākiem ir izvēles iespējas, kurā skolā viņš vēlas savu bērnu laist. Ar 2011. gada 1. septembrī Krapes pamatskola ir Madlienas vidusskolas filiāle un tās darbu organizē Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis. Pirms 4 gadiem tika pieņemts lēmums Krapes skolas 5. līdz 9. klašu skolēnus uz atsevišķām stundām – fiziku, ķīmiju, matemātiku un latviešu valodu vest uz Madlienas vidusskolu, pagājušā gada septembrī – vest uz visām stundām Madlienā, lai gan iepriekš bija runa, ka skolotāji no Madlienas skolas tiks pievesti uz Krapes skolu bērniem līdz 6. klasei. Runājot ar vecākiem, esmu dzirdējusi, ka mūsu bērniem lielā skolā iejusties nav bijis viegli, arī skolotāju attieksme lielā skolā, kur ir lielas klases, daudz bērnu, nav tik iejūtīga, daudz mazāk laika atliek strādāt individuāli, līdz ar to Madlienas skolā no mūsu 17 bērniem ir palikuši mācīties tikai trīs, pārējie mācās citās skolās. Šobrīd Krapes skolā mācās četri 1. līdz 4. klases skolēni, ar viņiem strādā skolotāja Judīte Hmeļņicka, un 12 bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem apmeklē pirmsskolas grupu, ar kuru strādā ļoti jauka un prasīga skolotāja – Inita Rutka. Plānots, ka šī gada septembrī skolas gaitas uzsāks 3 bērni. Darbs Krapes skolā ar bērniem līdz 4. klasei turpināsies, un bērni skolu varēs apmeklēt uz vietas. Problēma ir tā, ka, tiklīdz vecākais brālis vai māsa dodas prom no Krapes skolas, vecāki izlemj viņam līdzi sūtīt arī mazāko bērnu. Es vēlētos, lai Madlienas vidusskolas vecāku padomē tiktu iekļauts arī kāds no Krapes vecāku pārstāvjiem – lai par Madlienā izlemtajiem jautājumiem būtu informēti arī Krapes skolas vecāki. Par to runājām Krapes skolas vecāku sapulcē šā gada 5. martā, bet līdz šim bez rezultātiem.  Labāks risinājums jāmeklē arī jautājumā par Krapes sporta zāles izmantošanu - atbildīgais par zāli dzīvo Madlienā un nereti veidojas situācijas, kad sportot gribētāji noteiktajā laikā zālē uzreiz netiek.
 
Kādas ir lielākās uzņēmējdarbības nozares, uzņēmumi un zemnieku saimniecības Krapes pagastā?
Krapes pagastā ir vairākas zemnieku saimniecības, kurās ir 20 un vairāk govis – piemēram, “Medņi”, “Ādmiņi”, “Kaņepēni”, “Kastaņi”, “Upes”, “Dzelmes”, “Ausekļi”, “Mežāres”, “Ozolkalni”, “Masuļi”, “Veldres”, “Āres”, “Krūmiņi” (aug liellopi, cūkas), “Avotiņi”, “Vecžugņi”, “Kalniņi” (audzē arī zivis), “Dāboliņi”, “Apsēni” un “Kastaņi”, kur čakli saimnieko Kaspars Vītoliņš – šajā saimniecībā tiek siets siers, dravā ir vairāki bišu stropi, tiek ražoti dažādi bišu produkti. Lielākā piena lopu saimniecība virs 400 slaucamām govīm un nobarojamiem teļiem ir saimniecībā “Madaras”. Vairākās no šīm saimniecībām audzē arī cūkas, aitas, liellopus. “Līplantos” audzē vistas un putnus – zosis, pīles, tītarus. “Lielauzās” audzē cūkas, “Apsēnos” – aitas un govis. Lauksaimnieki bieži vien strādā vairākās nozarēs – ja viena kādu apstākļu dēļ nenes cerētos augļus, tad izdodas kāda cita.
 
ZS “Alejas” audzē dārzeņus, ZS “Ozolkalni” ir zirgi, savukārt ZS “Upmaļi” nodarbojas ar zivsaimniecību. Šī joma kļūst aizvien populārāka – cilvēki rok dīķus, audzē zivis.
 
Krapes pagastā ir vairākas ražotnes. Piemēram, SIA “GMM Wood”, kas pārņēma bijušo “TEZEI-S”, ražo terases dēļus no koksnes un plastikāta kompozītmateriāla eksportam uz Vāciju. Cilvēki tur strādā divās maiņās, apjomi pieaug, tūlīt tiks atvērta otra līnija. Jūnijā Krapē tiks atvērts jauns akmensapstrādes cehs, kas atrodas atjaunotajā vecās paju sabiedrības “Lobe” katlumājā. Tajā tiks apstrādāts marmora akmens un ražotas akmens plāksnes.
 
Krapē darbojas vairāki kokapstrādes uzņēmumi – gateri.
 
Man ir ļoti liels prieks par visiem šiem uzņēmīgajiem cilvēkiem, kuri strādā, nodrošina darba vietas vēl citiem.
 
Ko jūs ieteiktu apskatīt Krapes pagastā?
Krapes pagasts ir bagāts ar ūdeņiem – ir Lobes un Ogres upe, Lobes ezers. Pie ūdenstilpēm ir izveidotas skaistas atpūtas vietas. Pie Lobes ezera ir laivu bāzes “Vecbordzēni”, “Skabarži” un “Aulaki”. Pamazām tiek sakopts, izveidots 8 ha plašais Krapes parks. Biedrība “Nāc kopā” parku apsaimnieko kopš 2008. gada. Iesaistoties Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, aktīvajiem biedrības biedriem izdevies parkā uzstādīt ziņojumu dēli, sakārtot ieeju parkā no Rietumu puses, izveidot takas. Parkā ir ļoti dažādas koku sugas un savdabīgs koku stādījums – tie stādīti pa pieci. Krapes parks un pagasts ir bagāts arī ar dižkokiem.
 
Noteikti ieteiktu apskatīt Jāņa Baltača ūdensdzirnavas. Šim aktīvajam kungam un viņa kundzei Vinetai Grīnbergai, piesaistot dažādu projektu līdzekļus, izdevies īstenot patiešām daudz ieceres, un netrūkst arī tādu, ko īstenot turpmāk. Pie dzirnavām ir ierīkots laukums, kur var apmesties ceļotāji ar kemperiem, ir peldvieta. Jānis audzē foreles, savukārt Vineta nodarbojas ar augu vākšanu, sīrupu un sveču gatavošanu.
 
Iesaku paviesoties arī mājās “Krapes”, kur darbojas biedrība “Skaņumāja”. Nozīmīgākie "Skaņumājas" projekti saistīti ar tautas mūzikas instrumentu izgatavošanu un labošanu, instrumentu - cimboles, cītarkokles, Ieviņas un Pēterburgas ermoņikas, mandolīnas - spēles apmācību, festivālu un koncertu rīkošanu.
 
Krapē apskatāmas divas skaistas baznīcas – pareizticīgo un luterāņu.
 
Uz Krapi noteikti jāatbrauc jūlija beigās, augustā, kad zied skaistā jumstiņu gladiola. Tā kā mums ir ūdeņi, ir arī palienu pļavas, kas ir mīļākā vieta šai krāšņajai puķei, turklāt pēc autoceļa Tīnūži – Koknese izbūves tā ir “aizceļojusi” un aug arī šī autoceļa malās. Kad veicām mūsu iedzīvotāju aptauju par to, kādam vajadzētu izskatīties Krapes pagasta ģerbonim, iedzīvotāji nobalsoja tieši par jumstiņu gladiolas iekļaušanu tajā, tāpēc arī tā ir attēlota mūsu pagasta ģerbonī, kas tika apstiprināts 2006. gadā. Ģerbonī esošā viļņotā līnija simbolizē mūsu upes un ezeru, zaļā krāsa – mūsu zaļās zemes un izstaroto cilvēku mīlestību, strādājot savos tīrumos. Gribu piebilst, ka Krapes skolā ir unikāla Ogres novada pagastu ģerboņu kolekcija – to uz porcelāna šķīvjiem veidojuši skolēni skolotājas J.Hmeļņickas vadībā.
 
Krape pēc 10 gadiem – kāda par to ir jūsu vīzija?
Krapes pagasts ar katru gadu attīstās – tiek atvērtas jaunas ražotnes un veiksmīgi darbojas esošās, arī pamestās, saimnieku nolaistās ēkas tiek apdzīvotas un sakoptas. Sekmīgi darbojas lauksaimnieki, attīstās viņu saimniecības. Vide kļuvusi aizvien sakoptāka. Krapē uz dzīvi apmetušās aizvien vairāk ģimenes – jauni cilvēki, tā ir mūsu lielākā vērtība!
 
Atceros, ka iedzīvotāju skaits Krapē strauji saruka, kad pirms vairākiem gadiem tika likvidēts gateris “TEZEI-S”, tur strādāja vairāk nekā 200 cilvēku. Iedzīvotāju kritumu piedzīvojām arī pēc tam, kad Rīgas dome pieņēma lēmumu par dažādu atvieglojumu piešķiršanu galvaspilsētā deklarētajiem. To arī daudzi krapieši izdarīja, kaut gan pamatā savu brīvo laiku viņi pavada Krapē.
 
Gribu teikt, ka Krapes pagasts ir vieta Latvijā, kas slavena ar saviem lauksaimniecības ražojumiem, sakopto vidi, lieliskajām atpūtas iespējām klusumā un pašvaldības rūpēm par savu iedzīvotāju labklājību un uzņēmējdarbības attīstību. Krapieši ir īsti zemes bērni! Mūsu darbs, domas un rūpes pieder zemei. Nodoties rūpēm par zemi, neaizmirstam debesis, jo, kam nav savu debesu, nav arī savas zemes.

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Septembris
8
9
15
18
21
22
23
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai jums patika Ogres pilsētas svētki?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski