Krape

Drukāt
Sākumlapa > Pagasti > Krape

Adrese : Krape, Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012, Latvija

Tālrunis : 65055630

Fakss : 65055715

E-pasts : krape@ogresnovad s.lv

Rekvizīti: norēķinu konts: LV04TREL9804010745200, Valsts kase TRELLV22

KRAPES PAGASTA PĀRVALDES NOLIKUMS

Darba laiks :

Pirmdien pl.8 - 17. 30 ;

Otrdien pl.8 - 16. 30 ;

Trešdien pl.8 - 16. 30 ;

Ceturtdien pl. 8 - 16. 30 ;

Piektdien pl.8 - 15. 30 .

Pusdienas pārtraukums no pl.12 - 12. 30 .


PLAŠĀKA KONTAKTINFORMĀCIJA

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasta adrese
Pagasta pārvaldes vadītāja

Inese Sandore

65055715

inese.sandore@ogresnovads.lv
Pagasta pārvaldes sekretāre

Valentīna Reiniece

65055630

valentina.reiniece@ogresnovads .lv
Pagasta pārvaldes grāmatvede

Dace Meikališa

65035646

dace.meikalisa@ogresnovads.lv
Pagasta pārvaldes kasiere

Lidija Krastiņa

65035646

lidija.krastina@ogresnovads.lv
Krapes tautas nama vadītāja

Laura Jefimova

25379376

krape.tautasnams@ogresnovads.l v
Krapes pagasta bibliotēkas vadītāja

Marija Kusiņa

65035647

marija.kusina@ogresnovads.lv
Madlienas sociālā centra sociālā darbiniece Marina Zaķe 65035648; 20376330