Pagastu pārvaldes

Drukāt
Sākumlapa > Pagasti

Ogres novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina pagastu pārvaldes:

" target="_self">Krapes pagasta pārvalde;
" target="_self">Ķeipenes pagasta pārvalde;
" target="_self">Lauberes pagasta pārvalde;
" target="_self">Madlienas pagasta pārvalde;
" target="_self">Mazozolu pagasta pārvalde;
" target="_self">Meņģeles pagasta pārvalde;
" target="_self">Ogresgala pagasta pārvalde;
" target="_self">Suntažu pagasta pārvalde;
" target="_self">Taurupes pagasta pārvalde.

Pagastu pārvaldes ir novada pašvaldības iestādes un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem, savas darbības teritorijā nodrošinot likuma “Par pašvaldībām” 69. 1 pantā, 69. 2 pantā un 15. panta pirmās daļas 1. - 2., 4. – 6., 8., 10., 18., 22. punktos un domes apstiprinātajā pagasta pārvaldes nolikumā noteikto pienākumu izpildi, kā arī organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti pārvaldes struktūrvienībās. Pagastu pārvaldes savstarpēji sadarbojas, lai efektīvi realizētu uzdotās funkcijas.
Pagastu pārvaldes vada domes iecelts pagasta pārvaldes vadītājs , kuram saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu ir tiesības: