Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanai

Drukāt
Sākumlapa > Ogres novadnieka karte > Ogres novadnieka karte

Ogres novada iedzīvotāja karte (“Ogres novadnieka karte”) ir šajā novadā deklarēto iedzīvotāju identifikācijas dokuments, kura būtība ir motivēt iedzīvotājus deklarēties Ogres novadā, palielināt izpratni par iedzīvotāju samaksāto nodokļu izlietojumu un saņemt priekšrocības par samaksātajiem nodokļiem.
Ogres novada iedzīvotāja karte nodrošina Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos un domes lēmumos dažādām novadā deklarēto iedzīvotāju kategorijām noteikto priekšrocību un atvieglojumu saņemšanu (piemēram, senioriem braukšanas atvieglojumi Ogres novada sabiedriskajā transportā), kā arī lojalitātes programmas ietvaros piedāvāto atlaižu un priekšrocību saņemšanu, paplašina skolēna apliecības izmantošanas iespējas.
Ogres novada skolēna karte nodrošina:

Ja karte nozaudēta
Ogres novada pašvaldība ir ieviesusi diennakts tālruņa numuru 65035933 , uz kuru Ogres novadnieka vai Skolēna kartes turētājs var zvanīt, ja karte ir nozaudēta (pēc zvana saņemšana karte tiks nobloķēta).

Priekšrocības lojalitātes programmā
Ogres novada iedzīvotāja un Ogres novada skolēna karte nodrošina lojalitātes programmā iekļauto priekšrocību izmantošanu:
Ogres novada iedzīvotāju un skolēnu kartes īpašniekiem, kā arī novadā deklarētajiem lietotnes “Ogres novadnieks” aplikācijas lietotājiem īpašas atlaides un piedāvājumus piedāvā jau 27 uzņēmumi . Lietotnē piedāvājumus iespējams apskatīt un izmantot sadaļā Piedāvājumi, savukārt pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv ar uzņēmēju piedāvājumiem var iepazīties sadaļā "Ogres novadnieka karte", apakšsadaļā "Uzņēmēju piedāvājumi" vai ŠEIT.
Piesaiste bankas kontam – brīva izvēle
Ogres novada iedzīvotāja karti un skolēna karti būs iespējams piesaistīt bankas kontam. Tehniski tuvāko mēnešu laikā kartei būs iespējams piesaistīt bankas “Citadele” kontu. Pašvaldība ir uzrunājusi arī citas bankas kartes piesaistes iespējai bankas kontam.
Kartes piesaiste bankas kontam nav obligāta. Kartes lietotājs to var izmantot vienkārši kā lokālo karti, kas sniedz priekšrocības un atlaides pašvaldības un tās sadarbības partneru – uzņēmēju pakalpojumiem un/vai precēm, bet nav norēķinu karte.

Pieteikšanās un izsniegšanas kārtība
Pieteikumu pieņemšana un reģistrēšana Ogres novada iedzīvotāja kartes saņemšanai sākās Ogres pilsētas svētkos 2018. gada 24. augustā. Pieteikšanās kartei turpinās.
Klātienē pieteikumus kartes saņemšanai var iesniegt:
Pieteikties kartei var lietotnē “Ogres novadnieks”, sadaļā “Vairāk” izvēloties sadaļu “Ogres novada iedzīvotāja karte” (informatīvā ziņojuma beigās ir izvēlne “Pieteikties kartei”). Reģistrēties Ogres novada iedzīvotāja kartes saņemšanai var arī portālā www.epakalpojumi.lv.
Karti izsniedz Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā pēc tam, kad īsziņas veidā mobilajā tālrunī vai pa e-pastu iedzīvotājs saņem informāciju par to, ka karte ir gatava un var nākt to saņemt. Karte tiek sagatavota divu nedēļu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas, kartes izgatavošanas laiks sākumā var būt lielāks lielā pieteikumu daudzuma dēļ.
Skolu audzēkņiem skolēnu kartes tiek izsniegtas skolās. Ogres novada skolēna karti var saņemt visi skolēni, kuri mācās novada skolās – neatkarīgi no tā, kurā pašvaldībā deklarēta viņu dzīvesvieta.
Lai saņemtu Ogres novada iedzīvotāja karti, personai jāuzrāda pase vai personas apliecība (ID karte). Cita persona karti var saņemt uz kartes pieteicēja vai pilnvarotās personas pilnvaras pamata.
Ja personai Ogres novada iedzīvotāja karte tiek izsniegta bez maksas, jāuzrāda atbilstošs dokuments, kas apliecina tiesības saņemt karti bez maksas (pensionāra apliecība, politiski represētās personas apliecība, invalīda apliecība, daudzbērnu ģimenes (ģimene, kuras aprūpē ir 3 vai vairāk bērnu) statusu apliecinošs dokuments, trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu apliecinoša izziņa).
Gan par brīvu, gan par maksu
Saskaņā ar domes lēmumu Ogres novada iedzīvotāja karti bez maksas var saņemt:
Pārējiem Ogres novadā deklarētajiem iedzīvotājiem par karti jāmaksā 2 eiro .
Personas, kuras nav deklarētas Ogres novadā, Ogres novada iedzīvotāja karti var iegūt, samaksājot 200 eiro .
Norēķināties var uz vietas vai ar pārskaitījumu
Par Ogres novada iedzīvotāja kartes izgatavošanu iespējams norēķināties:
Saņēmējs: Ogres novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000024455
Norēķinu konts: Valsts kase LV25TREL9800890740210, TRELLV22
Maksājuma mērķis: Ogres novada iedzīvotāja kartes izgatavošana, vārds, uzvārds, personas kods.
Ja maksājums veikts internetbankā, lūgums, nākot izņemt karti, uzrādīt maksājuma dokumentu.