Ogres novadā tiks realizēts projekts “Jaunatnes politikas attīstība Ogres novadā”

Drukāt
Sākumlapa > Jauniešiem > Ziņas, jaunumi

02.05.2017 09:39

Projekta vispārējais mērķis ir vērsts uz pašvaldības līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentā “Ogres novada jaunatnes politikas programmas 2014.-2017.gadam” noteikto mērķu - Jauniešu iniciatīvu centra telpu izveide pagastos sasniegšanu, kā arī izpētīt līdzšinējās jaunatnes politikas programmas ieviešanu.

Projekts ilgs no šī gada aprīļa līdz septembrim un tajā tiks organizētas tikšanās ar jauniešiem pagastos un veikta jauniešu anketēšana, lai izvērtētu līdzšinējo jaunatnes politikas programmu, izzināta jauniešu centru darbība Gulbenes un Madonas novadu pagastos. Projekta noslēgumā divu dienu plānošanas seminārā tiks izstrādāts modelis par to kā varētu veidot jauniešu centrus pagastos, vienotos arī par to, kuros pagastos šo modeli ieviest prioritāri un kādi ir darbības principi. Kā arī tiks izvirzītas prioritātes nākamajam jaunatnes politikas plānošanas dokumentam Ogres novadā.
Projekts “Jaunatnes politikas attīstība Ogres novadā” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.