Tilts, makšķernieki, rudens

Piesaki jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai!

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

25.09.2018 11:38

Ogres novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē.

 
Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 26. oktobrim.
 
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.
 
Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.
 
Ogres novada pašvaldībā ir izstrādāts Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai, kura ietvaros paredzēta arī vienaudžu un jauniešu līderu, kā arī biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jauniešiem iesaiste. Tāpēc aicinām iesaistīties projektu ideju ģenerēšanā, pieteikumus sagatavošanā un iesniegšanā, kā arī sadarboties ar izglītības iestādēm, noskaidrojot mērķauditoriju un tās vajadzības.
 
Aicinām iesniegt sagatavotos projektu pieteikums saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem Ogres novada pašvaldībā, iesniedzot personīgi Ogrē, Brīvības ielā 33, Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai nosūtot kā elektronisku dokumentu uz pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta adresi ogredome@ogresnovads.lv.

Vairāk informācijas par projektu pieteikumu iesniegšanas par saņemt Jaunatnes iniciatīvu projektu koordinatores Ogres novada pašvaldībā Ievas Švēdes, rakstot uz e-pastu ieva.svede@ogresnovads.lv vai zvanot pa tālruni 65068764.
 
*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
 
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja Ieva Švēde, galvenā speciāliste sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā


Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Oktobris
5
6
13
30
Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Decembris
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Kā jūs izbaudāt Latvijas zelta rudeni?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?