Izzina bērnu un jauniešu centru darbu citos novados

Drukāt
Sākumlapa > Jauniešiem > Ziņas, jaunumi

22.08.2017 09:42

Pagājušajā nedēļā Ogres novada pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes, Madonas un Cesvaines novadiem, lai izzinātu citu pašvaldību bērnu un jauniešu centru pieredzi jauniešu dzīves un brīvā laika kvalitātes uzlabošanā lauku pagastos.Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes jaunatnes lietu speciālists Rinalds Rudzītis, Ogres novada Bērnu un jauniešu centra direktore Irēna Ošiņa, Jauniešu iniciatīvas centra vadītāja Diāna Bartušauska, biedrības Jauniešu akadēmija “Pacelt Pasauli” valdes locekle, pašizaugsmes programmu trenere un Taurupes pamatskolas skolotāja Ligita Millere un biedrības “Street Warriors” pārstāvji Aivis Plotiņš un Marta Krievāne kopumā iepazina 11 dažādus bērnu un jauniešu centrus Madonas, Cesvaines un Gulbenes novados. Gulbenes novada pagastu bērnu un jauniešu centru apskatē pievienojās arī Ogres novada pašvaldības domes deputāts Jānis Iklāvs.
Gulbenes novadā tika apmeklēti 3 jauniešu centri - Rankas jauniešu iniciatīvas centrs “B.u.M.s”, Lejasciema jauniešu centrs “Pulss” un Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”. Novadā kopā ir 10 jaunatnes darbinieki.
Katru gadu vismaz trīs Gulbenes novada iestādes uzņem brīvprātīgos no citām Eiropas Savienības valstīm. 2016. gada nogalē pašvaldība saņēmusi balvu par ieguldījumu Eiropas Brīvprātīgā darba veicināšanā konkursā “Labākais darbā ar jaunatni”. Gulbenes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders atzīst, ka, tieši pateicoties dalībai Eiropas brīvprātīgajā darbā un Erasmus+ programmai, Gulbenes novads spējis piesaistīt nozīmīgus finanšu resursus - 2016. gadā 220 000 EUR. Jaunieši no citām valstīm tāpat kā Ogres Bērnu un jauniešu centrā vada dažādas aktivitātes.
Gulbenes jauniešu centrā “Bāze” jau no 2006. gada savu mājvietu atradušas dažādas jauniešu organizācijas un citas organizācijas, piemēram, invalīdu biedrība u.c. Jauniešu centrs izvietojies plašā un modernā trīsstāvu ēkā Gulbenes centrā.
Rankas jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Jana Keibeniece stāsta, ka centrs vasarā pārsvarā piedāvā dažādas āra aktivitātes. Jaunieši un bērni aktīvi izmanto blakus esošās dabas vērtības - laivo pa blakus esošo upi, kā arī dodas pārgājienos pa mežu, brauc ar velosipēdiem, kā arī kopā nodarbojas ar dažādām citām aktivitātēm. Jaunieši apgūst aktiermākslu teātra nodarbībās, ko vada pati jauniešu centra vadītāja Jana. Īpaši iemīļota aktivitāte ir Gulbenes novada jauniešiem ir “Nebaiļu faktors”, kas norisinās centra teritorijā un kurā jaunieši piedalās dažādās jautrās stafetēs. Centru katru dienu apmeklē apmēram 15 bērni vidēji no 13 līdz 14 gadu vecumam, un tas darbojas no otrdienas līdz sestdienai no plkst. 12 līdz 20. J. Keibeniece ir ieguldījusi lielu darbu un entuziasmu centra tapšanā, kā arī ar savu azartu ir spējusi piesaistīt jauniešus centram un piedāvāt viņu interesēm atbilstošas aktivitātes. Centra darbinieki cenšas nebūt skolotāji, bet draugi un padomdevēji, pie kā vērsties dažādās situācijās. Tiek sniegts arī atbalsts mājasdarbu sagatavošanā, tikai nevis darbinieki māca jauniešus, bet otrādi - jaunieši izglīto jauniešu centra darbiniekus, tādejādi uzlabojot informācijas un zināšanu apguvi.
Pārsteigumu Ogres novada pārstāvjiem sagādāja “izlaušanās istaba” Senās Ēģiptes tematikā. Lai izkļūtu no Senās Ēģiptes faraona Ehnatona sievas Nefertiti kapenēm, bija jāatrisina dažādi āķīgi uzdevumi.
Lejasciema jauniešu centrs atrodas pašā ciema centrā, kur tam atvēlēta plaša ēka. Jauniešu centram ir ļoti veiksmīga sadarbība ar veco ļaužu namu, kultūras centru, skolu un citām iestādēm. Centra darbiniece Anna Žigure stāsta, ka centrs piedāvā dažādas apmācības, radošas aktivitātes un iespējas kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku pēc skolas. Centrs darbojas katru darba dienu no plkst. 11 līdz 19 un to apmeklē vidēji 20 bērni.
Cesvaines novada jauniešu centra ēkā šobrīd notiek remontdarbi - tiek mainīts jumta segums -, tāpēc tikšanās norisinājās centra pagaidu mājoklī Cesvaines mākslas skolā. Cesvainē interešu izglītību nodrošina skola, savukārt jauniešu centrā tiek meklētas iespējas kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. Jauniešu centra apmeklētāji tiek iesaistīti visos novada pasākumos. Jaunieši kopā ar citiem iedzīvotājiem vāc un apkopo Cesvaines iedzīvotāju stāstus. Cesvainiešiem īpaši tuva tikšanās vieta ir skeitparks, kuru uzkopj paši bērni un jaunieši, tādejādi mācoties, ka nedrīkst piemēslot apkārtējo vidi un jābūt atbildīgam par vidi sev apkārt. Cesvaines jauniešu centra vadītāja īpaši lepojas ar centrā tapušajām 4 mūzikas grupas, kuras regulāri sniedz koncertus novadā un arī ārpus tā.
Madonas novads ir trešais lielākais novads Latvijā, kurā ietilpst 14 pagasti un Madonas pilsēta. 2018. gadā Madona būs Latvijas Jauniešu galvaspilsēta. Novadā darbojas 12 jaunatnes lietu speciālisti un darbinieki, 9 pagastos izveidots jauniešu centrs. Visi novada jauniešu darbinieki tiekas katru reizi kādā no novada jauniešu centriem, lai pārrunātu aktualitātes un paveikto, kā arī dalītos pieredzē.
Madonā jaunieši saturīgi pavadīt brīvo laiku var Madonas Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kubs” un jauniešu iniciatīvu centrā “Burbulis”.
Latvijas - Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta ietvaros Madonas Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kubs” 2012. gadā atklāja jaunas, plašas un modernas telpas blakus Madonas Kultūras namam. 2016.gadā centru apmeklēja 9400 bērni un jaunieši, bet šogad - 5521. Centrā var apmeklēt interešu pulciņus, piedalīties dažādās jauniešu organizācijās, darboties Madonas Jauniešu domē, līdzdarboties projektos, novada pasākumos un aktivitātēs, kā arī darīt daudz ko citu.
Madonā pēc pašu jauniešu iniciatīvas izveidots iekštelpu skeitparks, kura tapšanā spēkus ieguldījuši paši jaunieši. Lai arī skeitparks pievienots sporta centram, tomēr to uztur paši jaunieši.
Ar savu darbību pieredzes apmaiņas brauciena dalībniekus iepazīstināja Madonas Jauniešu dome , kuri atzina, ka galvenais ieguvums, darbojoties Jauniešu domē, ir vērtīga pieredze visdažādākajās jomās, jauni draugi, labi pavadīts laikus, iespēja kaut ko mainīt savā novadā, kā arī iespēja dažādu programmu ietvaros apceļot pasauli. Domē darbojas arī jaunieši no pagastiem.
Multifunkcionālais centrs “Logs” Sarkaņu pagasta Biksērē radies līdz ar skolas likvidēšanu, lai nodrošinātu vietu, kur uzturēties bērniem un jauniešiem. Savas prasmes un darbu centra tapšanā ieguldījuši paši centra apmeklētāji - veidojuši grafiti zīmējumus, krāsojuši telpas u.t.t. Centrs ierīkots vecas stikla ražotnes vietā.
Aronas pagasta Kusas multifunkcionālais centrs “1. stāvs” ierīkots Kusas pamatskolas ēkā. Centra vadītāja Iveta Kaparkalēja stāsta, ka centra apmeklētāju vecuma diapazons ir no 3 līdz 80 gadiem, jo šeit dažādās aktivitātēs un nodarbībās var iesaistīties visu gadagājumu iedzīvotāji. Katru dienu centru apmeklē apmēram 20 iedzīvotāju.
Ļaudonas jauniešu centrs “Acs” tapis ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstu. Arī šo centru katru dienu apmeklē no 15 līdz 20 bērnu un jauniešu.
Bērzaunes pagastā jauniešu centrs nodots Bērnu un jauniešu apvienībai “Rīts” . Skolas laikā centrā uzturas vidēji 30 bērni un jaunieši. Pateicoties dažādiem projektu finansējumiem un vietējā uzņēmēja un apvienības vadītāja Raimonda Aizstrauta neatlaidībai un aizrautībai, Bērzaunes pagastā ir plaša, moderna un labi aprīkota vieta, kur tikties dažāda vecuma Bērzaunes iedzīvotājiem. Šeit notiek visdažādākās nodarbības un aktivitātes. Centrs darbojas katru darba dienu no plkst. 12.30 līdz 19.30. R. Aizstrauts uzsver, ka centram ir nozīmīga loma pagastā, lai jaunieši vēlētos šeit veidot savu dzīvi, strādāt.
2016. gadā balvu “Uzlecošais jaunatnes darbinieks” saņēma Kalsnavas jaunatnes lietu speciālists Gatis Teilis. Šajās pašvaldību vēlēšanās G. Teilis ieguva arī sava novada pašvaldības domes deputātu mandātu, kas ļauj vēl aktīvāk pārstāvēt jauniešu intereses domē. Kalsnavas bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā “Up`s” aktīvi darbojas biedrība “Kalsnavas jaunieši”, kuras vadītāji ir arī centra vadītāji G. Teilis un Linda Ūdre. Biedrība ir izveidojusi BMX trasi, kas, sarūkot jauniešu interesei, pārtapa par mototrasi, laukumu, kurā vasarā tiek spēlēts florbols, bet ziemā hokejs. Kalsnavas jaunieši rīko arī dažādas interesantas aktivitātes un pasākumus
Apmeklētie novadi pārsteidza ar jauniešu centru plašajām telpām, bagātu materiāltehnisko bāzi, piedāvātajām iespējām un plašo aktivitāšu klāstu, kā arī labajiem sasniegumiem darbā ar jauniešiem. Lielākās problēmas arī šajos novados tāpat kā visā Latvijā ir jauniešu skaita samazināšanās. Apmeklējot novadus, var secināt, ka nozīmīgs posms centru attīstībā ir prasmīga finanšu piesaiste, piedaloties dažādos projektu konkursos.
Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki atzina, ka svarīga ir jauniešu motivācija un vēlme uzlabot dzīvi savā novadā, pilsētā vai pagastā. Bērnu un jauniešu centra vadītāja Irēna Ošiņa atzina, ka Ogrē būtu nepieciešamas plašākas telpas, lai centrs varētu turpināt attīstīt savu darbību, kā arī papildu darbinieki. Ogrē arī ir ļoti plašs interešu izglītības pulciņu klāsts, no kura ikviens var izvēlēties sev tuvāko. Arī Ogre ir iesaistījusies Eiropas Brīvprātīgā darba programmā, kas šobrīd sniedz iespēju jauniešiem un bērniem apmeklēt dažādas brīvprātīgo jauniešu vadītās nodarbības, piemēram, spāņu valoda, joga, flamenko u.c.
Projekts “Jaunatnes politikas attīstība Ogres novadā” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta ietvaros.