Zinātkāri jaunieši – mūsu novada bagātība

Drukāt
Sākumlapa > Jauniešiem > Ziņas, jaunumi

30.09.2016 08:40

Ir apkopoti dati par Ogres novada vispārizglītojošo skolu 9. un 12. klašu absolventu tālākajām gaitām trīs gadu griezumā, no 2014. līdz 2016.gadam. Izvērtējot to, kādu lēmumu jaunieši pieņēmuši uzreiz pēc skolas absolvēšanas, ir izkristalizējušies vairāki secinājumi.

Vispirms jāatzīmē fakts, ka šo trīs gadu laikā absolventu skaits ir palielinājies, 9.klašu absolventu – par 12% un 12.klašu – par 26% salīdzinājumā ar 2014.gadu.
Pēc 9.klases 60% jauniešu izvēlas turpināt mācības vispārējās vidējās izglītības iestādēs, 30 –38% turpina izglītību profesionālajās izglītības iestādēs un koledžās, neturpina mācīties 1% jauniešu un tikpat, 1%, izbrauc no valsts.
Priecē fakts, ka lielākā daļa mūsu novada skolu jauniešu vidējās izglītības ieguvei izvēlas savu skolu, kurā absolvējuši 9.klasi, un mūsu novada pamatskolu 9.klases absolventi arī priekšroku dod mūsu novada vidusskolām, kā arī Ogres tehnikumam.
Pēc 12.klases absolvēšanas 80% jauniešu iestājas augstākajās izglītības iestādēs (60 – 65% valsts dibinātās un 18% privātajās augstskolās). Populārākās augstskolas mūsu novada jauniešu vērtējumā ne tikai pēdējos gados, bet jau ilgstoši ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.
Trīs gadu laikā dubultojies to jauniešu skaits, kuri iestājas privātajās augstskolās, nedaudz samazinājies to jauniešu skaits, kuri valsts dibinātās augstskolās studē par saviem līdzekļiem.
Šogad nedaudz vairāk nekā 2014.gadā ir to jauniešu, kuri uzreiz pēc vidējās izglītības ieguves nedodas studēt (2014.gadā tie bija 9%, šogad – 13% no absolventu kopējā skaita). Samazinājies to jauniešu skaits, kuri uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas izbrauc no valsts, šogad tie ir tikai 3 jaunieši.
Kopumā mūsu novada skolu absolventu tālākās gaitas apstiprina, ka esam bagāti ar zinātkāriem jauniešiem, atbalstošiem vecākiem un izciliem pedagogiem.

Informāciju sagatavoja Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde