Jaunieši jau no 7.maija varēs pieteikties nodarbinātībai vasarā!

Drukāt
Sākumlapa > Jauniešiem > Ziņas, jaunumi

03.05.2019 12:15

Ogres novada pašvaldība jau vairāku gadu garumā skolēnu vasaras brīvlaikā līdzfinansē darba algu Ogres novadā deklarētiem jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītību Ogres novada vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Šajā gadā 47 jauniešiem būs iespēja strādāt pašvaldības līdzfinansētā programmā pie uzņēmējiem un pašvaldības iestādēs (sk.tabulu). Izvērtējot iesniegtos pieteikumus, ir atbalstīti SIA “Ogres Prestižs”, Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs”, SIA “Ogres Kino”, Ogres novada VPII “Cīrulītis”, SIA “Malevs”, SIA “Kalna šķūnis”, SIA “Gardēžu klubs” un Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde “ABZA” pieteikumi.
Uzņēmums/iestāde
Darbs
Nepieciešamais vecums
Nodarbināto skaits mēnesī
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
SIA “Ogres Prestižs”
Pārdevēja palīgs
13-19 gadi
6
6
6
Palīgstrādnieks
13-19 gadi
3
3
4
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres novada Kultūras centrs”
Palīgstrādnieks
13-19 gadi
-
-
3
SIA "Ogres Kino"
Atrakciju iekārtas uzraugs
13-19 gadi
1
-
-
VPII "Cīrulītis"
Skolotāja palīgs
13-19 gadi
2
2
-
SIA "MALEVS"
Pavāra palīgs
13-19 gadi
-
-
1
Viesmīļa palīgs
13-19 gadi
-
1
-
SIA "Kalna šķūnis"
Palīgstrādnieks
13-19 gadi
1
1
1
SIA "Gardēžu klubs"
Konditora palīgs
13-19 gadi
1
1
1
Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde "ABZA"
Palīgstrādnieks
13-19 gadi
1
1
1
Jauniešiem no 2019. gada 7. maija plkst. 11.00 līdz 15. maijam plkst.17.00 (darba dienās) jāpiesakās, atnesot skolēna pieteikuma anketu un ģimenes ārsta izziņu uz Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi (Brīvība iela 11, 2.stāvs, 4.kabinets) Ievai Švēdei (tālr. 65068764, e-pasts: ieva.svede@ogresnovads.lv).
Informāciju sagatavoja Ieva Švēde, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenais speciālists sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā