Jaunogres vidusskola iepazīstina ar ārā mācīšanās pieredzi

Drukāt
Sākumlapa > Izglītība > Aktualitātes

28.10.2019 11:04

24.oktobrī Jaunogres vidusskolā viesojās un āra nodarbību apmeklēja pedagogu delegācija no Lielbritānijas (Mančestras), kura Latvijā piedalījās starptautiska mēroga tālākizglītības kursos, papildinot zināšanas āra mācīšanas un mācīšanās jomā, kurus organizē Bērnu Vides skola ar „ Erasmus+ ” programmas atbalstu.

Viesus sagaidīja un uzrunāja Jaunogres vidusskolas direktors Aleksandrs Horuženko, uzsverot, ka mūsdienās izglītības mērķis ir attīstīt skolēnu spēju mācīties un izzināt visu mūžu, domāt un darboties kompleksās situācijās. Savukārt dabaszinību un bioloģijas skolotāja Anna Roddate viesiem organizēja nodarbību par āra mācīšanu un mācīšanos vidusskolas klašu posmā, akcentējot pētnieciskās metodes lomu mācību izziņas procesā.
A.Roddate, vadot āra nodarbību, kolēģiem iepazīstināja ar mācību metodiku, lai mācību procesā tiktu veicināta skolēnu aktīva izziņa ārpus skolas telpām, kā arī pilnveidotas pētnieciskās un analītiskās prasmes. Pēc praktiskās nodarbības pedagogi diskutēja par āra mācīšanās novitātēm, guva idejas gan āra nodarbību organizēšanai dažādos mācību priekšmetos, gan ārpusstundu nodarbībās.
Jaunogres vidusskola pateicas Bērnu Vides skolai un Ogresgala pamatskolai par veiksmīgo sadarbību.
Informāciju sagatavoja Jaunogres vidusskolas direktora vietniece Vija Ziemele