Ziemassvētku dekorācijas Ogrē 2018.gadā

Ogres novada skolas centīgi gatavojušās jaunajam mācību gadam

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

06.09.2018 10:28

Augusta beigās, kā katru gadu pirms jaunā mācību gada, komisija apsekoja izglītības iestādes Ogres novadā, lai iepazītos ar vasarā paveiktajiem darbiem.

 

 

Komisiju pārstāvēja Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, domes deputāts Artūrs Mangulis, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte, vecākā izglītības darba speciāliste Vineta Āboltiņa, kā arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Ogres starpnovadu arodorganizācijas vadītāja Velga Kalniņa.
  
 
 
 
Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle
Mazozolu filiāles vadītāja Vera Gruzniņa pastāstīja, ka neilgi pirms jaunā mācību gada ir ieklāts jauns bruģa segums 45 m2 platībā pie ieejas skolas labajā spārnā. V.Gruzniņa norādīja, ka darba organizēšanu skolā sarežģī tas, ka juridiski skolas ēka un zeme pieder Mazozolu pagasta pārvaldei, bet par visu, kas notiek skolā, atbild Taurupes pagasta pārvalde. Bieži vien šos jautājumus grūti nodalīt un sanāk absurdas situācijas, ka skolai lielākoties palīdzību sniedz Taurupes pagasta pārvalde, nevis vietējā, kuras bērni pamatā skolu apmeklē.
 
V.Gruzniņa lepojas ar saviem skolotājiem, kuri ārpus saviem tiešajiem darba pienākumiem ļoti daudz laika velta, īstenojot dažādus projektus. Pēdējo gadu laikā, īstenojot projektus, izdevies piesaistīt 17 410 eiro. Šajā vasarā pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros skolas stadionā izdevies atjaunot basketbola grozus un trenažieru zālē iegādāties jaunu trenažieri. Pirms jaunā mācību gada ir veikti kosmētiskie remontdarbi klasēs un virtuves blokā, kā arī nolakota grīda skolas gaitenī.
 
Filiāles vadītājai ir prieks, ka Mazozolos šogad skolēnu skaits ir palielinājies, un tas ir 41 pamatskolas posmā un 22 pirmsskolas divās grupās. Skolas gaitas uzsāka 6 pirmklasnieki, bet 9. klasē mācās 3 skolēni.
 
Taurupes pamatskola
Taurupes pamatskolas direktore Lonija Pušmucāne informēja, ka šajā vasarā izdevies atjaunot krāsojumu skolas fasādes cokolam. Īstenojot pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” atbalstītu projektu, pie skolas izdevies ierīkot skaistu puķu dobi un pie skolas uzstādīt divus informatīvos stendus, kuros lasāma informācija par Taurupes muižu un skolu, kā arī par pieminekli, kas novietots pie skolas un ir veidots kā piemiņas vieta visiem tiem taurupiešiem, kuri cietuši 20.gs. vēstures griežos. Tāpat pie skolas izdevies uzstādīt divus jaunus karogu mastus. Skolas iekštelpās veikti kosmētiskie remontdarbi, kur nepieciešams.
 
Taurupes pamatskolā šajā mācību gadā mācās 41 skolēns, 1 skolēns uzsāka mācības 1.klasē, 9.klasē šogad mācās 3 skolēni. Pirmsskolas grupu apmeklē 11 bērni.
 
Meņģeles filiāle
Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāles vadītāja Olita Rudzīte informēja, ka nelieli kosmētiski remontdarbi vasarā veikti skolas virtuves blokā un vēstures klasē. Pirmsskolas grupas rotaļu istabā ar vecāku atbalstu izveidota jauna koka mājiņa, kurā bērniem ļoti patīk spēlēties. Pirmsskolas grupā šajā mācību gadā ir 8 bērni vecumā no 1,5 gadiem un pamatskolā mācās 15 skolēni, pirmajā klasē mācās 1 skolēns, nav 7. un 9. klases. Vislielākā ir 6.klase, tajā mācās 4 skolēni.
 
Ķeipenes pamatskola
Ķeipenes pamatskola šajā mācību gadā piedzīvo lielākas pārmaiņas. Šogad augustā darba tiesiskās attiecības tika pārtrauktas ar ilggadējo skolas direktoru Māri Siliņu, direktora amata pienākumus pilda Liene Veitmane – Plūģe. Skolā ir vairāki jauni pedagogi - latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Maltavniece, vēstures skolotājs Pēteris Kārkliņš, sporta skolotāja Gita Kļaviņa, mūzikas skolotāja pirmsskolas grupās Agnese Lepse. Saimniecības pārziņa pienākumus pilda Ivo Kalniņš, par pavāra palīgu sākusi strādāt Olga Jakušonoka, par logopēdi – Santa Kalniņa.
 
Vasarā pamatīgi remontdarbi veikti divās klašu telpās 1. stāvā – angļu valodas un sākumskolas un sociālo zinību kabinetā, kā arī virtuves blokā. Tā kā ir likvidēta pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, to pievienojot Ķeipenes pamatskolai, ar šo mācību gadu 24 pirmsskolas grupas bērniem ēdiens tiks gatavots skolas ēdnīcā un piegādāts uz bērnudārzu. Virtuves blokā darbus veica SIA “Manex būve” par 23 695 eiro – nokrāsoti griesti, izlīdzinātas sienas, veikti krāsošanas un flīzēšanas darbi, ieklāta siltināta grīda, izveidots jauns iekšējās kanalizācijas tīkls un ūdensvada sistēma, izveidota starpsiena, kas no virtuves atdala dārzeņu mizošanas telpu, trauku mazgāšanas vietā uzstādīta jauna lete, nomainīti logi, uz ēdamzāli ieliktas jaunas durvis, izveidota jauna elektroinstalācija.
 
Skolas gaitas Ķeipenē šajā mācību gadā uzsāka 9 bērni, 9. klasē mācās 11 skolēni. Šogad, samazinoties bērnu skaitam klasēs, nepieciešams organizēt mācības apvienotajā klasē – 2. un 3. klasē. Šogad skolā mācās 81 skolēns.
 
Madlienas vidusskola
Madlienas vidusskolā nopietni remontdarbi veikti pie sporta zāles esošajās meiteņu un zēnu ģērbtuvēs un dušu telpās. Darbus veica SIA “SGD Road” par 19 924 eiro – nomainīta elektroinstalācija, pārbūvēta kanalizācijas sistēma, izbūvēta grīdas pamatne, veikta iekaramo griestu montāža, nokrāsotas sienas, iegādātas un uzstādītas jaunas sanitārās ierīces. Nelieli remontdarbi veikti virtuves blokā – uzstādītas jaunas izlietnes, pārbūvēts virtuves ieejas mezgls, ūdensvads un kanalizācija, veikti sienu krāsošanas darbi. Kosmētiskie remontdarbi un elektroinstalāciju remontdarbi pēc nepieciešamības veikti klašu telpās.
 
Skolas direktors Edgars Viņķis norādīja, ka nākotnē remontdarbi nepieciešami sākumskolas piecās klašu telpās, kurās grīdas pamatne ir nolietojusies un nosēdusies, turklāt zem tās atrodas novecojusi ūdensvada, apkures un kanalizācijas sistēma, kā arī jāsakārto jumts virs ēkas daļas, kur atrodas mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļa – jumtā ir izbūvēti jumta logi un ziemas laikā tie tek. Arī sporta zālē ir nolietojusies grīdas pamatne un jumts, kā arī jāsakārto lietus ūdens kanalizācijas sistēma un jāierīko hidroizolācija. Ir veikti aprēķini, ka šie darbi varētu izmaksāt 400 000 eiro.
 
Madlienas vidusskolā šajā mācību gadā mācās 205 skolēni, no tiem 4 Krapes filiālē. Krapes filiālē pirmsskolas grupu apmeklē 9 bērni. Madlienas vidusskolas 1. klasē uzņemti 15 bērni, 9. klasē mācās 18 skolēni, 12. klasē – 10 skolēni.
 
Suntažu vidusskola un Lauberes filiāle
Suntažu vidusskolas direktors Mārtiņš Leja informēja, ka šajā vasarā remontdarbi veikti krievu valodas kabinetā – atjaunots griestu un sienu krāsojums, ieklāts jauns linoleja grīdas segums, iegādātas jaunas mēbeles. Kosmētiski remontdarbi veikti ēdamzālē – atjaunots griestu un sienu krāsojums. Lielāki darbi veikti ārpus skolas telpām – saremontēts ceļa posms no jaunā tilta līdz skolas pils ēkai. Cenu aptaujas rezultātā darbus veica SIA “Uceni” par 19 888 eiro (bez PVN), noņemts vecais, sadrupušais asfalta segums, ieklāts bruģis 600 m2 platībā. Lielāki darbi, kas nākotnē skolā ir jāveic, ir jauna sporta stadiona izbūve. Skolā veikti aprēķini, ka tas varētu izmaksāt 500 000 eiro.
 
Suntažu vidusskolā kopējais izglītojamo skaits 1. – 12. klasēs ir 224, 1. klasē uzņemti 17 bērni, 9. klasē mācās 17, savukārt 12. klasē – 11 skolēni. Kopējo skolēnu skaitu veido arī 12 Lauberes filiāles 1. – 4. klašu bērni. Papildus 1. – 12. klašu skolēniem Suntažu vidusskolā tiek nodrošināta pirmsskolas izglītība 100 bērniem, 32 no tiem mācās Lauberes filiālē. Lauberes filiālē šogad strauji pieaudzis pirmsskolas vecuma bērnu skaits, līdz ar to vasarā tika uzsākti remontdarbi 2. stāva klasē, pārbūvējot to vēl vienas pirmsskolas grupas vajadzībām. Darbus plānots pabeigts oktobrī.
 
Ogres sākumskola
Ogres sākumskolas direktore Māra Banka informēja, ka šogad skolā lielāki darbi veikti informātikas kabinetā – iegādāti jauni 15 datori, kabinets paplašināts, lai tajā vienlaikus varētu mācīties 30 skolēni un būtu iespējams īstenot mācību priekšmetu integrēšanu citos mācību priekšmetos visai klasei. Divās klašu telpās iegādāti jauni soli, atsevišķās klašu telpās – plaukti un tāfeles, veikti nelieli kosmētiski remontdarbi. Sporta zālē ir nomainīts apgaismojums. Pie ieejas virtuves blokā nomainīts stāvvads.
 
Skolā tiek īstenots interesants “Erasmus+” projekts, to vada skolotāja Līga Bužere. Projekta ietvaros paredzētas interesantas aktivitātes, kā arī sadarbība ar skolām no vairākām Eiropas valstīm – Grieķijas, Zviedrijas, Itālijas un Polijas. Šajā vasarā īstenots projekts “Kam ir bail no matemātikas”, kura ietvaros skolas gaiteņos iespējams izspēlēt dažādas sporta spēles, uz pakāpieniem uzklātas matemātiskas izteiksmes, ieejot skolā – uz pakāpieniem uzmundrinošas pieklājības frāzes, pie ieejas virtuvē – informatīvas planšetes, kurās norādītas ar ēdienu saistītas mērvienības. Projekta aktivitātes turpinās – notiks tikšanās ar sadarbības valstu skolēniem un skolotājiem, mūsu skolotāju pieredzes apmaiņas braucieni. Šobrīd dažādos mācību priekšmetos tiek integrēta tēma “Matemātika arhitektūrā”.
 
Vairāki projekti tiek īstenoti Latvijas simtgades ietvaros. Ogres novada pašvaldības projektu konkursa ietvaros 1. stāva gaitenī pie ieejas skolā ar vecāku līdzdalību uz sienas veidots sienas gleznojums (foto tapete) – ozols, ko skauj Lielvārdes josta un uz tā attēlotas latvju zīmes. Tāpat skolā jau pagājušajā mācību gadā tika uzsākts projekts “Stāstu sega”, kad skolēni kopā ar vecākiem veidoja nelielu stāstu par savu dzimtu un pēc savas izvēles dažādās tehnikās veidoja nelielu kvadrātu – segas fragmentu. Visi šie kvadrāti tiks apvienoti vienā lielā segā, tekstilmozaīkā, un digitalizēti. Šo projektu plānots atklāt Latvijas valsts dzimšanas dienā - 18. novembra svētkos.
 
Skolā šogad uzņemti 97 pirmklasnieki, viņus audzinās skolotājas Anete Lasmane, Dana Kolovanova, Sandra Bērziņa un Linda Burtniece. Savukārt skolas kolektīvs savā pulkā uzņēmis piecus jaunus skolotājus – angļu valodu māca Evita Prižavoite, dabaszinības – Zane Kuriloviča, mūziku - Baiba Rulle un Kristaps Kiršteins, savukārt peldētprasmi palīdzēs apgūt Andris Krauja. Pavisam skolā mācās 763 skolēni.
 
Ogres Valsts ģimnāzija
Šajā mācību gadā Ogres Valsts ģimnāzijā ir par 80 skolēnu vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā un skolas kolektīvā uzņemti vairāki jauni skolotāji - angļu valodas skolotāja Ieva Sala, matemātikas skolotājas Līga Strauss un Ludmila Aizporiete, informātikas skolotāja Gundega Pole, divi fizikas skolotāji - Mārtiņš Brics un Elīna Barone. Šogad skolā tiks īstenoti pieci Erasmus+ projekti, kas dos iespēju skolēniem un skolotājiem doties pieredzes apmaiņā uz Eiropas skolām, kā arī uzņemt viesus no citām Eiropas skolām.
 
Runājot par saimnieciskiem darbiem, šajā vasarā 4 klašu telpās ieklāts jauns linoleja grīdas segums, 2 kabinetos iegādātas jaunas mēbeles, vienā klases telpā veikti kosmētiskie remontdarbi.
 
OVĢ mācās 7. – 12. klašu izglītojamie, šajā mācību gadā pavisam 462 audzēkņi, no tiem 12. klasēs 62 izglītojamie.
 
Jaunogres vidusskola
Jaunogres vidusskolas direktors Aleksandrs Horuženko informēja, ka arī šajā vasarā ir uzlabota skolas materiālā bāze, veikti kosmētiskie remontdarbi mācību kabinetos, iekārtots jauns mācību kabinets skolas 4. stāva gaitenī, izveidota skolotāju istaba, kas skolā telpu trūkuma dēļ iepriekš nebija. Sakārtota vide pie sākumskolas klašu ēkas, tur arī nobruģēts celiņš un sakārtota lietusūdens novades sistēma.
 
Jaunogres vidusskolā šogad mācības uzsāk 600 skolēni, no tiem 244 sākumskolā, 275 pamatskolā un 81 skolēns vidusskolas posmā, turklāt skolēni ir ne tikai no Ogres novada, bet arī no Ikšķiles, Salaspils, Aizkraukles un Rīgas. Skolā darbu šajā mācību gadā uzsāk trīs jauni skolotāji - sākumskolas skolotāja Jeļena Mamajeva, fizikas skolotāja Tatjana Ratnieka, kulturoloģijas skolotāja Džeina Atamoviča. Šogad darbu kā direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā beidza Ināra Smirnova, šos pienākumus ir uzņēmusies skolotāja Anna Šakurova. 1. klases skolēnus šogad audzina skolotājas Olga Trofimova un Jeļena Galiļejeva.
 
Ogresgala pamatskola
Ogresgala pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne informēja, ka par līdzekļiem, kas nopelnīti, izīrējot skolas sporta zāli, šajā vasarā iegādāti un uzstādīti automātiskie vārti, kas atvieglo pārtikas preču piegādi. Pirms jaunā mācību gada sakārtotas ieejas kāpnes – pārklāts bruģis. Pie skolas uzstādīti divi atpūtas krēsli, kas ir skolēnu vecāku dāvana skolai. Kosmētiskie remontdarbi veikti skolas virtuves blokā – pārkrāsotas sienas, atjaunots mēbeļu pārklājums. Virtuvē iegādāta jauna panna cepšanai, trauki mājturības nodarbībām. Vasarā kosmētiskie remontdarbi veikti arī klašu telpās. S.Butāne norādīja, ka skolā nākotnē ir nepieciešams veikt lietusūdens novades sistēmas izbūvi un pamatu stiprināšanu.
 
Ogresgala pamatskolā skolēnu skaits pēdējo gadu laikā kopumā turas stabilā līmenī. Šogad šajā izglītības iestādē mācās 150 izglītojamie, tostarp 16 pirmklasnieki un 13 skolēni 9. klasē.
 
Suntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs
Šī gada jūlijā tika pārtrauktas darba tiesiskās attiecības ar iepriekšējo skolas direktori Ingu Elmi, šobrīd ar pagasta pārvaldes rīkojumu šī amata pienākumus veic Aija Venškevica. Skolā darbu uzsākuši jauni skolotāji – vēsturi mācīs Pēteris Kārkliņš, matemātiku – Zinta Freiberga, par internātskolotāju strādās Sandra Eglīte.
 
Šajā vasarā pašvaldības projekta “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” un ar pagasta pārvaldes atbalstu ierīkota gājēju taciņa aiz skolas.
 
Ņemot vērā slikto skolas ēkas tehnisko stāvokli, iepriekšējos gados tika izstrādāts projekts skolas un internāta ēkas vienkāršotai atjaunošanai, kas paredz ēkas nesošo konstrukciju renovāciju, tai skaitā pamatu stiprināšanu visai ēkai, virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas izveidi. Tur, kur paredzēts veikt nesošo sienu demontāžu, paredzēta arī iekštelpu renovācija, grīdas seguma atjaunošana, sanmezglu renovāciju. Šo darbi aptuvenās izmaksas ir ap 380 000 eiro. Ā.Venškevica norāda, ka šo projektu plānots īstenot nākamajā vasarā.
 
Skola šobrīd mācās 55 skolēni, no tiek skolas filiālē Ogrē – 9 bērni. A.Venškevica norāda, ka ar 2019. gada janvāri, atbilstoši Latvijas likumdošanai, mainīsies skolas nosaukums, tieši kāds tas būs – vēl nav zināms.

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 13.12.2018.

Tuvākie notikumi

Decembris
10
11
12
24
Janvāris
2
3
4
8
11
12
16
24
Februāris
21
22
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai esat izmantojis uzņēmēju lojalitātes programmas īpašos piedāvājumus Ogres novadnieka kartes īpašniekiem un novada deklarētajiem mobilās lietotnes "Ogres novadnieks" lietotājiem?

Vairāk informācijas par uzņēmēju piedāvājumiem ŠEIT.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsValsts veselības apdrošināšana