Ogre, Brīvības iela, maijs 2018 Strūklaka 2018 Ogres, centrs, 2018, vasara

Komisija izvērtē izglītības iestāžu gatavību mācību gadam II

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

25.08.2017 14:32

Pirms jaunā mācību gada uz novada izglītības iestādēm devās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālisti, lai izvērtētu izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam.

 

22. augustā komisija apmeklēja Taurupes pamatskolu, šīs skolas filiāles Mazozolos un Meņģelē, Ķeipenes VPII “Saulīte” un Ķeipenes pamatskolu, Madlienas VPII “Taurenītis”, K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolu, Madlienas vidusskolu un skolas Krapes filiāli.
 
Speciālisti pašvaldības skolās un bērnudārzos iepazinās ar izglītības iestādē vasarā veiktajiem remontdarbiem, izglītības programmas īstenošanai atbilstoša pedagoģiskā personāla nodrošinājumu, pedagoģiskā un tehniskā personāla aktuālajiem štatu sarakstiem, mācību procesa analīzi un citiem jautājumiem.
 
Taurupes pamatskolā izremontēta mazā zāle
Taurupes pamatskolas direktora vietnieks saimnieciskajos darbos Ilmārs Bule informē, ka šogad skolā veikti kosmētiskie remontdarbi mazajā zālē, kur ieklāts lamināts, atjaunots sienu un griestu krāsojums, atjaunotas trepes. Mazās zāles sienu rotā mākslinieces, taurupietes Agneses Lapiņas mākslas darbi. Skolas direktore Lonija Pušmucāne skaidro, ka Mazajā zālē parasti tiek organizēti dažādi pasākumi, sapulces, pirmdienās – informatīvās līnijas.
 
Skolas sākumskolas telpā jauni iekaramie griesti, iegādātas jaunas mēbeles. Latviešu valodas kabinetā – ieklāta lamināta grīda, zēnu garderobē ieklāta jauna grīda un ieliktas jaunas durvis. Skolas ēdnīcā mainīta ventilācijas sistēma, iegādāti jauni krēsli. Pie skolas ieejas atjaunotas kāpnes. Daudz darba vasarā veltīts skolas plašās teritorijas (11 ha) sakopšanas darbiem.
 
Plānots, ka Taurupes pamatskolā šogad skolas gaitas uzsāks 6 pirmklasnieki. Kopā skolā reģistrēti 47 skolēni. Pirmsskolas grupā reģistrēti 6 bērni (piecgadīgi un sešgadīgi). Iepriekšējos gados gan šis skaits bija ievērojami lielāks – vairāk par 20. Tomēr prieku rada fakts, ka pēdējā gada laikā Taurupē piedzimuši 16 mazuļi.
 
Meņģeles filiālē atjaunots grīdas segums
Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāles vadītāja Olita Rudzīte informē, ka šajā vasarā atjaunots grīdas segums 130 m3 platībā,veikti nepieciešamie kosmētiskie remontdarbi. Apgaismojums mainīts dabaszinību kabinetā. Nomainītas durvis trīs pirmā stāva telpām. Skolā šobrīd reģistrēti 17 skolēni, viens bērns piecgadīgo un sešgadīgo grupai, 4 bērni no 2 līdz 4 gadu vecuma. Skolā nav 6. un 8. klase. Plānots, ka skolā šogad mācīsies viens pirmklasnieks un viens 9. klases skolēns. Filiālē strādā 6 skolotāji un 6 tehniskie darbinieki.
 
Mazozolu filiālē labo ēkas jumtu
Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles vadītājai Verai Gruzniņai šis ir 51. darba gads šajā skolā. Un šī vasara nav bijusi mazāk steidzīga un darba pilna kā citus gadus. Mazozolu filiālē šajā vasarā notiek daļēja ēkas jumta nomaiņa, darbi turpinās. Skolai jumts, kā pagaidu, uzlikts 1999. gadā un šajā vasarā sācis pamatīgi tecēt, nopludinot ēkas 2. stāvu. Remontdarbi veikti skolas virtuves blokā. Visu vasaru organizēti skolas apkārtnes sakopšanas darbi – zāles pļaušana, sporta laukuma un rotaļu laukuma sakārtošana. Vasarā papildu darbu radījusi nelaimes seku novēršana – vasarā nodedzis malkas šķūnis, kas atrodas pie skolas.
 
Vērienīgākie darbi veikti, iekārtojot jaunu grupu 5 – 6gadīgo bērnu apmācībai. Tā kā pirmsskolas grupā pieaudzis bērnu skaits, rasta iespēja ierīkot atsevišķas atbilstošas telpas šī vecuma bērniem. Izremontēta grupas telpa un sanitārais mezgls, iegādātas jaunas mēbeles, jaunas žalūzijas un aizkari. Šogad skolā reģistrēti 10 divus līdz četrus gadus veci bērni un 13 piecus līdz sešus gadus veci bērni. Iegādāti mācību līdzekļi un uzlabota mācību materiālā bāze.
 
V.Gruzniņai ir lepnums par skolas skolotājiem, kuri īstenojuši vairākus nozīmīgus projektus, piesaistot finansējumu un ieguldot savu darbu un līdzekļus, kā rezultātā skolēniem ir iegādāti tautas tērpi un pastalas, sporta aprīkojums, skolā ierīkota trenažieru zāle, pagarinātās grupas bērniem ierīkots atpūtas stūrītis. Skolotāja Daiga Zamarina ieguldījusi pamatīgu darbu skolas muzeja uzturēšanā un paplašināšanā.
 
V. Gruzniņa vērš uzmanību uz to, ka grūtības sagādā darba organizēšana – skolas ēku un zemi apsaimnieko Mazozolu pagasta pārvade, par procesiem skolā atbild Taurupes pamatskola. V. Gruzniņa pateicās Taurupes pagasta pārvaldes vadītājam Jānis Stafeckim par atsaucību un sadarbību.  
 
Šobrīd filiālē reģistrēts 61 skolēns, plānots, ka skolas gaitas uzsāks pieci bērni. Pateicoties individuālajam darbam, nevienam skolēnam nav nepieciešama speciālā mācību programma. Skolā strādā 9 skolotāji un 10 tehniskie darbinieki.
 
Madlienas vidusskolā veikti gaiteņa remontdarbi
Madlienas vidusskolā visu vasaru valdījusi rosīga gaisotne, jo notikušas dažādas skolēnu nometnes. Neskatoties uz to, paveikti arī nozīmīgi darbi skolas infrastruktūras uzlabošanā. Madlienas vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Valdis Kušnirs informē, ka virtuves blokā veikti jumta remontdarbi, ierīkots sanitārais mezgls virtuves darbiniecēm, kā arī izbūvēts jauns kabinets virtuves vadītājai. Nopietnas pārmaiņas piedzīvojis 2. stāva gaitenis – tur nomainīta elektroinstalācija, iekārti jauni griesti, nokrāsotas sietas, slīpēta grīda, mainīti radiatori. Gaitenī radīta patriotiska noskaņa. Nepieciešamie remontdarbi veikti atsevišķās klašu telpās.
 
Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis informē, ka šobrīd skolā reģistrēti 207 skolēni, skolas gaitas šogad uzsāks 21 pirmklasnieks, 10. klasē mācīsies 18, bet 12. klasē – 11 jaunieši. Skolā šogad jauniešiem būs iespēja iziet autoapmācību un iegūt autovadītāja apliecību.
 
K. Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā remontdarbi veikti mākslas skolas telpā, kur noslīpēta parketa grīda, ieliktas jaunas durvis, nokrāsoti griesti un sienas.
 
Krapes filiālē veikti remontdarbi gaitenī
Madlienas vidusskolas Krapes filiālē remontdarbi veikti skolas 2. stāva gaitenī un sanitārajā mezglā. V. Kušnirs norāda, ka skolas vecajai ēkas daļai ir bojāta zemējuma kontūra, kas pasargā ēku no zibens radītiem bojājumiem. Izstrādāts projekts jaunas zemējuma kontūras ievilkšanai, darbu aptuvenās izmaksas aprēķinātas 8000 eiro apmērā. Tāpat skolā nepieciešams sakārtot šķidrā kurināmā konteineru noliktavu. Ar šķidro kurināmo tiek apkurināta skolas sporta zāle. Lai to izdarītu atbilstoši VUGD prasībām, nepieciešami līdz 6000 eiro. V. Kušnirs vērš uzmanību uz to, ka Krapes filiālē siltums tiek nodrošināts ar 18 malkas krāsnīm, kas ir pārslogotas, morāli un fiziski novecojušas. Lai tās sakārtotu, jāveic sertificētu krāšņu izbūve, vienas krāsns aptuvenās izbūves cena ir līdz 4000 eiro. Vēl viens risinājums – ēkā ievilkt centrālo apkuri no sporta zāles katlumājas, kas varētu izmaksāt ap 70 000 eiro.
 
Krapes filiālē šobrīd reģistrēti 20 bērni. Uz vietas mācīsies pieci 1. līdz 4. klašu bērni, un 5 piecgadīgi un sešgadīgi bērni. Pārējiem 13 skolēniem tiks nodrošināts transports uz Madlienas vidusskolu.
 
VPII “Taurenītis” Madlienā izremontētas grupas telpas
VPII “Taurenītis” vadītāja Ingrīda Mārtiņa priecājas par paveikto vienā no bērnudārza grupiņām. Vasaras laikā šīs telpas ieguvušas jaunu vizuālo tēlu, iegādātas jaunas 18 gultiņas. Šo grupiņu apmeklēs trīsgadīgi bērni. Rotaļu laukumā uzstādīta jauna smilšu kaste un jauna rotaļu mašīna. Vēl iepriekšējā gada rudenī remontdarbi veikti logopēdes kabinetā.
 
Šobrīd VPII “Taurenītis” reģistrēti 104 bērni, darbojas arī speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.
 
Ķeipenes pamatskolā vēl noris remontdarbi
Ķeipenes pamatskolas direktors Māris Siliņš ar bažām gaida jauno mācību gadu. Šogad skolā plānoti nopietni remontdarbi divās klašu telpās (latviešu valodas kabinets un 3. klases kabinets) skolas 1. stāvā, arī visu kabinetu durvju nomaiņa. Noslēgts līgums ar SIA “Līvija un Ko”, paredzētais darbu beigšanas termiņš bija jūlija beigas, bet darbi uzsākti tikai augustā, pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis līguma termiņu pagarinājis līdz 28. augustam.
 
Šobrīd skolā reģistrēti 88 skolēni, skolas gaitas uzsāks 3 pirmklasnieki. Skolā šogad pirmo reizi būs apvienotās klases - 1. un 3. klases bērni mācīsies kopā. 9. klasē mācīsies 14 skolēni. Šajā mācību gadā darbu skolā uzsāks jauna angļu valodas skolotāja – Dzidra Leitāne.
 
Ķeipenes VPII “Saulīte” veikti nelieli darbi
“Saulīte” vadītāja Tamāra Briede informē, ka remontdarbi veikti virtuvē, kā arī mazo bērnu grupiņā salabots grīdas segums, remontdarbi veikti arī 5 – 6gadīgo grupā.
 
Bērnudārzā šobrīd reģistrēti 27 bērni. Mazajā grupā, kuru apmeklē bērni no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, – 15 bērni, 5-6gadīgo grupā – 12 bērni.

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
4
5
11
13
17
18
25
26
29
Jūlijs
1
3
8
9
10
13
16
17
18
22
24
25
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piedalīsies pasākumā "Džeza brauciens uz Ciemupi"?

Vairāk par pasākumu var lasīt ŠEIT.

Klientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?