Ogre, Brīvības iela, maijs 2018 Strūklaka 2018 Ogres, centrs, 2018, vasara

Komisija izvērtē izglītības iestāžu gatavību mācību gadam

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

25.08.2017 09:28

Kā katru gadu, arī šogad pirms jaunā mācību gada uz novada izglītības iestādēm devās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālisti, lai izvērtētu izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam.

 

Speciālisti pašvaldības skolās un bērnudārzos iepazinās ar izglītības iestādē vasarā veiktajiem remontdarbiem, izglītības programmas īstenošanai atbilstoša pedagoģiskā personāla nodrošinājumu, pedagoģiskā un tehniskā personāla aktuālajiem štatu sarakstiem, mācību procesa analīzi un citiem jautājumiem.
 
21. augustā komisija apmeklēja Suntažu internātpamatskolu – rehabilitācijas centru (SIRC), Suntažu vidusskolu un skolas Lauberes filiāli, kā arī Ogresgala pamatskolu un Ogresgala VPII “Ābelīte”.
 
Suntažu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā moderns mājturības kabinets
Suntažu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā (SIRC) šogad darbu uzsāks pieci jauni skolotāji: Aigars Bērziņš (profesionālās izglītības skolotājs, mācīs ēdināšanas pakalpojumu programmas priekšmetus), Aivars Nadziņš (profesionālās izglītības skolotājs, mācīs koka izstrādājumu izgatavošanas programmas priekšmetus, rūpēsies par skolas noformējumu), Gundars Cauka (profesionālās izglītības skolotājs, radošā komunikācija – drāma, publiskā runa, jaunās tehnoloģijas), Līga Valaine (mūzikas terapija) un Jolanta Mickeviča (veselības veicināšanas konsultante, kanisterapija un reitterapija).
 
SIRC direktore Inga Elme atgādināja, ka šogad skolā licencētas divas profesionālās pamatizglītības programmas: ēdināšanas pakalpojumi un koka izstrādājumu izgatavošana. Lai saviem izglītojamajiem sniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku apmācību, šajā vasarā vislielākās pārmaiņas piedzīvojis skolas mājturības kabinets. Kabinetā ierīkota indukcijas plīts ar četrām virsmām, jauna cepeškrāsns, trauku mazgājamā mašīna. Kabinets aprīkots ar visu nepieciešamo inventāru ēdiena pagatavošanai, servēšanai un uzglabāšanai. Šajā vasarā skolā veikti remontdarbi fitoterapijas kabinetā, uz kuru mācību gada laikā no rītiem skolēni dodas saņemt zāļu tēju. Kabinetā veikts kosmētiskais remonts, ierīkota jauna trauku mazgājamā mašīna. Informātikas kabinetā atjaunota grīda un sienas. Lai uzlabotu skolas zāles vizuālo tēlu, logus rotā jauni aizkari. Skolā sakārtotas arī internāta telpas, kurās vieta 60 bērniem.  Saimnieciskos darbus vasarā organizējis SIRC direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Valdis Ancāns. Viņš skaidro, ka ir sagatavota dokumentācija zāles remontdarbu veikšanai, iespējams, tie tiks uzsākti jau šogad. Šobrīd SIRC notiek intensīvs darbs, lai varētu organizēt darbu Ogrē, Suntažu ielā 2, kur mācīsies bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
 
SIRC šobrīd reģistrēti 57 izglītojamie. Plānots, ka 1. klasē skolas gaitas uzsāks 3 bērni.
 
Suntažu vidusskolā uzsākti remontdarbi virtuvē
Suntažu vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Armands Andževs informē, ka šajā vasarā pamatīgus remontdarbus piedzīvojis skolas ēdnīcas bloks, kur divās telpās veikti kosmētiskie remontdarbi, ierīkota ventilācijas sistēma, nomainīta elektroinstalācija un būs jauna ēdienu sadales līnija. Nedaudz paaugstināts grīdas segums virtuves zonā (siltināta grīda). Sakārtota trauku mazgājamā telpa.
 
Kosmētiskie remontdarbi veikti arī lietvedes darba kabinetā. Jaunas mēbeles (krēsli un soli) ģeogrāfijas kabinetā. Ar pieciem krēslu un solu komplektiem papildināts mūzikas skolas kabinets, kas atrodas skolas pils daļā. Skolas pirmā stāva gaitenī nokrāsota grīda. Skolas aktu zālē atjaunots grīdas lakojums. A. Andževs piebilst, ka vēl šajā gadā, pavasarī, pabeigta stāvlaukuma izbūve pie skolas – ierīkotas 16 stāvvietas automašīnām, 10 vietas velosipēdu novietošanai, gar pašu skolu – bruģēta ietve, vieta karogiem, kas pārcelti no pils ēkas laukuma uz skolas ieejas laukumu, izbūvēts panduss. Vecās skolas ieejas laukuma betona plāksnes nav izmestas – kur nepieciešams, ar tām nostiprināti pils ēkas pamati. A. Andževs priecājas arī pašu skolas darbinieku spēkiem radītu “3D tāfeli”, kas bērniem palīdz apgūt mācību vielu. Matemātikas skolotāja noskatījusi televīzijā, ka ir iespējams radīt šādu tāfeli, ar kuras palīdzību apgūt un vizuāli uzskatāmi bērniem parādīt trigonometrijas riņķa figūras. “Kad interesējāmies par tāda galda izmaksām, tie bija 2,5 tūkstoši eiro. Pašu spēkiem palauzījām galvas un uzmeistarojām par 300 eiro,” priecājas A. Andževs. Starp citu, tādas esot tikai kādas trīs Latvijā.
 
Skolas saimnieks norāda, ka darbi jāturpina virtuves blokā – remontdarbi jāveic gan ēdamzālē, gan arī ēdnīcas saimniecības telpās. “Saimnieciskos darbus veicam pakāpeniski, sākot no pamatiem. Pamazām esam sakārtojuši lietus ūdens novadīšanas sistēmu, lai ūdens nekrātos skolas pagrabos un nebojātu skolas pamatus. Pakāpeniski virzāmies tālāk. Šobrīd esam nomainījuši praktiski visus skolas lietus ūdens un ūdensvada stāvvadus, kas gadu gaitā nolietojušies. Noteikti jādomā par skolas stadiona turpmāko likteni. Manuprāt, nelietderīgi izmantot naudu, atjaunojot stadiona segumu, kas palu laikā, pārplūstot upei, tiek aizskalots. Pēdējo desmit gadu laikā tādi bijuši trīs pavasari. Viens no iespējamiem risinājumiem ir paaugstināt esošo stadionu, vai arī izveidot jaunu pie pils ēkas,” piebilst skolas saimnieks, sakot, ka ir lepnums par skolas sporta zāli. Lai arī tā neatbilst standarta izmēriem, tajā ieklāts Kanādas oša grīdas klājums un, pēc vietējo jauniešu iniciatīvas, uzstādīta 6. sarežģītākā alpīnisma siena Latvijā, ko skolēni savu fizisko prasmju trenēšanai ļoti iecienījuši.
 
Suntažu vidusskolas direktors Mārtiņš Leja informē, ka šobrīd skolā reģistrēti 309 bērni kopā ar pirmsskolu. Plānots, ka skolas gaitas uzsāks 16 pirmklasnieki, 10. klasē – 8, 12.klasē – 18 jaunieši.
 
Lauberes filiālē iežogots rotaļu laukums
Nelieli darbiņi paveikti arī Suntažu vidusskolas Lauberes filiālē, kurā atrodas pirmsskolas vecuma bērni un skolēni no 1. līdz 4. klasei. Filiāles vadītāja Gunita Purviņa informē, ka apkārt skolas rotaļu laukumam apvilkts žogs. Veikti skolas jumta karnīzes remontdarbi, nomainīti dekoratīvie dēļi. Šogad vēl plānots uzsākt ēkas betona apmaļu atjaunošanas darbus, lai pasargātu skolas pamatus no lietusūdens radītiem bojājumiem.
 
Lauberes filiālē šobrīd reģistrēti 15 bērni pirmsskolas vecumā un 15 no 1. līdz 4. klasei, no tiem skolas gaitas šogad uzsāks 4.
 
 
 
Ogresgala pamatskolā uzlabojumi virtuvē
Ogresgala pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne informēja komisiju, ka skolā šajā vasarā klašu telpās veikti nepieciešamie kosmētiskie remontdarbi, lielākas pārmaiņas zēnu mājturības kabinetā. Skolas datorklase iepriekš atradās blakus esošajā VPII “Ābelīte”. Tā kā telpa bija jāatbrīvo, datorklase ar 20 datoriem šī gada pavasarī ierīkota skolas 2. stāvā. Skolas ēdnīcā iegādāta jauna konvekcijas krāsns un dārzeņu griezējs. Virtuves vecākā pavāre Sanita Grigorjeva stāsta, ka turpmāk būs iespēja pagatavot ēdienu praktiski bez taukvielām – tvaicējot, kā arī ātri un ērti sagriezt dārzeņus. Direktore S. Butāne priecājas par 9. klases absolventu dāvanu skolai – Pasaku krēslu, kuru, sākoties jaunajam mācību gadam, plānots novietot ārā pie skolas. Tas būs vēl viens vides objekts, kas papildinās skolas apkārtni. Jau 2005. gadā skola ieguvusi Ekoskolas statusu, un mērķtiecīgi strādā, lai to noturētu un attīstītu. Direktore norāda, ka skolā klases aprīkotas ar visām nepieciešamajām tehnoloģijām, skolotāji svešvalodās strādā ar planšetēm, angļu valodā bērni uzrāda izcilus rezultātus.
 
Ogresgala bērnudārzā ierīkota jauna grupa
VPII “Ābelīte” vadītāja Līga Zaķe atgādina, ka bērnudārzs pirms gada ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu. Jau otro gadu bērnudārzā darbosies Montessori apmācības grupa, kuru apmeklē 14 bērni vecumā no 2 līdz 4 gadiem. Ir izveidoti virkne ekoloģisku mācību un rotaļu materiālu, ierīkota āra klase, ugunskura vieta, nojume. Šajā pavasarī ierīkota siltumnīca un izveidots sakņu dārziņš – bērni paši to stādījuši, lai iepazītos ar visiem to augšanas un kopšanas procesiem. Vasaras laikā atjaunots krāsojums rotaļu laukuma atribūtiem, izveidota jauna puķu dobe. Par bērnudārza absolventu dāvinājumu šajā vasarā izveidots tūju dzīvžogs. Šogad lielākās pārmaiņas veiktas bērnudārza telpās, kur iepriekš atradās Ogresgala pamatskolas datorklase. Telpās tiks izvietota jauna pirmsskolas grupa, tajā veikti remontdarbi – ieklāts jauns grīdas segums, nokrāsotas sienas un griesti, jauns apgaismojums, žalūzijas un aizkari. Grupā iegādātas jaunas mēbeles. Jauno grupu, kurai dots nosaukums “Pumpuriņi”, plānots atvērt ar 30. augustu un to apmeklēs 20 trīsgadnieki.
 
L. Zaķei īpašs gandarījums par to, ka šogad bērnu skaits bērnudārzā pieaudzis par 22 bērniem! Šobrīd VPII “Ābelīte” reģistrēti 112 bērni vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem. L. Zaķe piebilst, ka bērnudārzā vēl ir divas brīvas vietas.

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
4
5
11
13
17
18
25
26
29
Jūlijs
1
3
8
9
10
13
16
17
18
22
24
25
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piedalīsies pasākumā "Džeza brauciens uz Ciemupi"?

Vairāk par pasākumu var lasīt ŠEIT.

Klientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?