Karogs pacelšana Lāčplēša dienas gājiens 2015

Pašvaldība apseko pilsētas skolas pirms mācību gada sākuma

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

24.08.2017 14:28

Ik gadu, īsi pirms Zinību dienas, Ogres novada pašvaldības domes vadība, kā arī Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālisti dodas uz visām novada skolām, lai apsekotu to tehnisko stāvokli un pārliecinātos par gatavību jaunajam mācību gadam.


Vakar, 23. augustā, komisija devās uz Jaunogres vidusskolu, Ogres sākumskolu un Ogres Valsts ģimnāziju. Nākamajā nedēļā - uz Ogres 1.vidusskolu. Un septembra sākumā – uz pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm.
 
Jaunogres vidusskolā šajā vasarā vērienīgākie darbi saistās ar pievedceļa sakārtošanu un autostāvvietas izbūvi pie skolas. Izbūvētajā stāvvietā var novietot papildu 17 automašīnas un 1 motociklu. Veikti arī nelieli kosmētiski uzlabojumi. Rudenī plānots iestādīt vairākas ābeles skolas teritorijā.
 
Jāmin, ka līdz ar Aleksandra Horuženko stāšanos direktora amatā Jaunogres vidusskolā ieviesta arī īpaša mobilo telefonu lietošanas aizlieguma sistēma. Katrā kabinetā uz pedagoga galda ir novietota kastīte ar vairākiem nodalījumiem, kuros skolēniem, ienākot klasē, jāatstāj telefoni. Šīs speciālās kastes ir veidojuši paši bērni darbmācības stundās.
 
Jaunogres vidusskola ir pielāgota bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – ir lifts, speciāla izmēra norādes skolā un citas nianses.
 
Lielākais rūpju bērns Jaunogres vidusskolai ir sporta stadions, kas neatbilst mūsdienu moderna stadiona standartiem.
 
Ogres sākumskola jaunajam darba cēlienam sagatavojusies un 1. septembrī gaida savus audzēkņus, apliecina direktore Māra Banka. Sākumskola izvietota vienā ekā ar Ogres Valsts ģimnāziju, kā katru gadu, arī šogad, gatavojoties jaunajam mācību gadam, nācās rast risinājumu mācību telpu nodrošināšanai.
 
Ar radošu pieeju visu var atrisināt – tas izdevies arī sākumskolas vadībai un personālam, mainot telpu līdzšinējo pielietojumu, piemēram, skolotāju istabas vietā tagad ierīkots angļu valodas kabinets, optimizējot gaiteņa izmantošanu, tas vienā no stāviem ir sašaurināts, ierīkojot telpas kabinetiem.   
 
Ogres Valsts ģimnāzija (OVĢ) arī darbam gatava. Gatavojoties jaunajam mācību gadam, skolas telpās veikti tikai paši nepieciešamākie remontdarbi. Izpildot Pārtikas un veterinārā dienesta priekšrakstus, veikti uzlabojumi skolas ēdināšanas blokā.
 
Ņemot vērā izmaiņas izglītības procesa organizēšanā pa jomām, ģimnāzijas direktori Ainu Bērci pirms jaunā mācību gada satrauc neskaidrības saistībā ar metodiskā darba organizēšanu novadā (OVĢ ir novada skolu metodiskais centrs), nav līdz galam skaidrs arī par pedagogu darba finansēšanas kārtību.
 
   

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Novembris
6
7
20
26
27
28
29
30
Janvāris
1
2
3
4
5
9
12
26
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Valsts autoceļš A6 Rīga – Daugavpils Ogres pilsētas teritoriju šķērso ap 5 km garumā. Lai gan tas ir valsts autoceļš, šo posmu uztur Ogres novada pašvaldība, ik gadu izlietojot 120 000 eiro Ogres novada nodokļu maksātāju naudas, savukārt kaimiņu novados šī autoceļa ikdienas uzturēšanas izdevumi pilnībā tiek segti no valsts budžeta. Vai piekrītat, ka jāturpina minētā valsts autoceļa posma ikdienas uzturēšana, visus izdevumus sedzot no pašvaldības budžeta?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrs