Ziemassvētku dekorācijas Ogrē 2018.gadā

Ogres novada pagastu bāriņtiesa

Drukāt+ Palielināt attēlu
Tālrunis:65055152
E-pasts:onpbarintiesa@ogresnovads.lv
Adrese:“Pagastmāja”, 2.stāvs 17. kabinets, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV 5045
Papildu informācija:

 

NOLIKUMS

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodekss

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ira Runce  

65055152

mob. 27833518

ira.runce@ogresnovads.lv

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece

65055152 

 

Bāriņtiesas locekļi:

Māra Strazdiņa 27853274  mara.strazdina@ogresnovads.lv

Aivars Jansons 65055152   aivars.jansons@ogresnovads.lv

Olita Rudzīte

Dina Driksna

Natālija Zenoviča

 

Kristīne Zelča

 

 

Darba laiks:

 

"Pagasta pārvaldes ēkā", Krapē, Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012 

otrdienās no 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Tel. nr. 27853274
 
“Saulīte”, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5063
pirmdienās no 9.00 - 12.00;
Pieņem: tel. nr. 65055152
 
“Ozolmuiža”, Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads, LV-5044
otrdienās no 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Pieņem Māra Strazdiņa tel.nr. 65037217mob.  27836935
 
“ Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045
pirmdienās no plkst. 9.00 – 12.00, 13.00-18.00
Pieņem: Aivars Jansons tel.nr. 65055152
otrdienās no plkst.9.00 - 12.00
Pieņem: Ira Runce, tel.nr. 65055152, mob. 27833518
ceturtdienās no plkst. 9.00 – 12.00, 13.00-17.00
Pieņem: Aivars Jansons tel.nr. 65055152
 
Braki 3, Līčupe, Mazozolu pagasts, Ogres novads, LV-5065
trešdienās no plkst. 9.00 – 12.00, 13.00-15.00
Tel.nr. 65055152
 
“Pagastmāja”, Meņģele, Meņģeles pagasts, Ogres novads, LV-5047
trešdienās no plkst. 9.00 – 12.00
Pieņem: Olita Rudzīte, tel.nr. 65029171
 
“Tautas nams”, Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060
pirmdienās no plkst. 9.00 – 12.00, 13.00-18.00
ceturtdienās no plkst. 9.00 – 12.00, 13.00-17.00
Pieņem: Māra Strazdiņa, tel.nr. 65037217, mob. 27836935
 
Bērzu iela 6, Taurupe, Taurupes pagasts, Ogres novads, LV-5064
trešdienās no 9.00 – 12.00, 13.00 - 15.00
Tel. nr. 65055152

Bāriņtiesas funkcijas un pakalpojumi:
Adopcija - iesniegums par personas atzīšanu par adoptētāju jāiesniedz dzīvesvietas bāriņtiesā personīgi.
 
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Bāriņtiesā jāiesniedz:
  1. iesniegums par apliecības izgatavošanu;
  2. bērna fotogrāfija;
  3. pilngadību sasniegušajiem bērniem- izglītības iestādes izziņa par to, ka ir sekmīgs audzēknis.
Bērnu aizgādību tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem.
 
Pašvaldības sociālais dienests bērna ārpusģimenes aprūpes laikā sniedz palīdzību bērna vecākiem, lai radītu apstākļus bērna pārtraukto aizgādības tiesu atjaunošanai ģimenē. Atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 203.panta trešajā daļā noteiktajam, ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai.
 
Aizgādnība:
Bāriņtiesa aizgādņus pirmām kārtām izvēlas no Latvijas Republikas Civillikuma 355. vai 661.pantā minētajām personām un pārliecinās, vai izraudzītajai personai ir nepieciešamās spējas un īpašības.
 
Vecāku domstarpību izšķiršana
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses, izšķir vecāku domstarpības:
Mantisko interešu aizsardzība
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas personas ar ierobežotu personas mantiskās intereses lemj par:
Bāriņtiesas funkcijas un kompetence
 
APLIECINĀJUMU FUNKCIJU IZPILDE
 
Notariālās darbības
Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktā kārtībā izdara apliecinājumus, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem. Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem (Bāriņtiesu likuma 79.pants) tiek iemaksātas novada domes kasē.
 
Bāriņtiesa iekasē šādas nodevas:
Darījuma akta projekta sagatavošana 
11,38 EUR
Darījuma apliecināšana
7,11 EUR
Testamenta sastādīšana vai atsaukšana
18,50 EUR
Testamenta pieņemšana glabāšanā
34,15 EUR
Pilnvaras sagatavošana
4,27 EUR
Pilnvaras apliecināšana 
2,85 EUR
Paraksta apliecināšana
2,85 EUR
Apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšana un izsniegšana
1,42 EUR par katru lappusi
Noraksta vai izraksta sastādīšana
1,42 EUR par katru lappusi
Noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana
0,43 EUR par katru lappusi
Paziņojuma izsniegšana
4,27 EUR
Apliecības izsniegšana par izsniegto paziņojumu
4,27 EUR
Nostiprinājuma lūguma sastādīšana
7,11 EUR
Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma
4,27 EUR
Mantojuma saraksta sastādīšana
48,38 EUR
Cita veida dokumentu sastādīšana
4,27 EUR par katru lappusi
 
Personas, kuras vēršas bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus.
 
Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglinājumus. 
 
Noderīga informācija
LR Labklājības ministrija
Par adopciju
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtība 20.12.2018.

Tuvākie notikumi

Decembris
10
11
12
24
Janvāris
2
3
4
8
11
12
16
24
Februāris
21
22
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai esat izmantojis uzņēmēju lojalitātes programmas īpašos piedāvājumus Ogres novadnieka kartes īpašniekiem un novada deklarētajiem mobilās lietotnes "Ogres novadnieks" lietotājiem?

Vairāk informācijas par uzņēmēju piedāvājumiem ŠEIT.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsValsts veselības apdrošināšana