Ziemassvētku dekorācijas Ogrē 2018.gadā

Ogrē sāk brīvpusdienu izdali skolēniem

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

06.04.2020 16:17

No pirmdienas 6. aprīļa attālinātās mācīšanās laikā Ogres novada pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas visu Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. – 4. klašu skolēniem, skolēniem ar invaliditāti, skolēniem no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu, kā arī Ķeipenes pamatskolas, Taurupes pamatskolas 5. – 9. klašu un un Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas centra skolēniem skolēni.

 
Līdz piektdienai, 2. aprīlim, brīvpusdienas Ogres pilsētā bija pieteiktas 478 bērniem, vislielākais pieteikto brīvpusdienu skaits bija izdales punktos pie Ogres Basketbola skolas un Jaunogres vidusskolas. Savukārt pagastos kopumā tika pieteiktas 380 brīvpusdienas, visvairāk Suntažu, Madlienas un Mazozolu pagastos.
 
Skolēniem un to vecākiem tika dalītas gatavas pusdienas, kas bija safasētas atbilstošā iepakojumā. Izdales vietās tika ievēroti drošības pasākumi, sanitārās normas, aizsardzības pasākumi - tai skaitā aizsargtērpa, cimdu, sejas maskas lietošana, transporta sēdekļu un vietas, kur transportlīdzeklī novietoti ēdiena trauki, noklāšana ar plēvēm u.c.
 
Ogres pilsētā pie visiem izdales punktiem dežurēja arī Ogres novada pašvaldības policija. Pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis atzīst, ka kopumā pusdienu izdale bija labi noorganizēta, cilvēki bija saprotoši, ievēroja distanci, nekādi būtiski starpgadījumi nav bijuši.
 
Ogres novada izglītības pārvalde arī atzīmē, ka kopumā gan pilsētā, gan pagastos brīvpusdienu izdales process noritēja veiksmīgi, iedzīvotāji bija saprotoši, visi pieteiktie skolēni saņēma pusdienas. Ilgāk nācās gaidīt tiem, kuri bija izvēlējušies brīvpusdienu piegādi mājās, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti izvērtēt, vai nav iespējams nodrošināt pusdienu saņemšanu kādā no to izdales vietām. 
 
Ogres pilsētā izdales punktos aptaujātie iedzīvotāji, kuri bija atnākuši pēc brīvpusdienām, atklāja, ka ir priecīgi par piedāvāto iespēju, jo tas atvieglo ikdienas darbu - nodrošināt bērniem siltas pusdienas, kā arī palīdz no finansiālā viedokļa, kas īpaši ir svarīgi daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu.
 
Ogres novada pašvaldība un Ogres novada izglītības pārvalde saka lielu paldies Ogres novada Kultūras centram, Ogres Valsts ģimnāzijai, Ogres novada Sociālajam dienestam, Ogres novada sporta centram, Ogres novada pašvaldības šoferiem par aktīvu iesaisti ēdienu piegādes un izdalīšanas nodrošināšanā. Paldies Ogres Basketbola skolas un Jaunogres vidusskolas darbiniekiem par aktīvu pašiniciatīvu pusdienu izdales procesā. Liels paldies arī vecākiem par sapratni un jau šobrīd sociālajos tīklos norādītajiem pateicības vārdiem par gardajām pusdienām un organizētību to izdales procesā.
 

Informācijai!
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 31. martā pieņemts lēmums par bezmaksas pusdienu nodrošināšanu tiem Ogres novada vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuriem tās pienākas, tas ir, visu Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. – 4. klašu skolēni, skolēniem ar invaliditāti, skolēniem no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu, kā arī visi Ķeipenes pamatskolas un Taurupes pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni un Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas centra skolēni.
 
Lai saņemtu brīvpusdienas, likumiskajam pārstāvim jāaizpilda un Ogres novada izglītības pārvaldē jāiesniedz pieteikums brīvpusdienu saņemšanai, to nosūtot elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: izglitiba@ogresnovads.lv vai izmantojot tiešsaites formu https://forms.gle/F1VzB8b4msyrMjjZ6. Ja pieteikums nosūtīts līdz iepriekšējās dienas plkst.16.00, iespēja saņemt brīvpusdienas tiek nodrošināta nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas.
 
Pieteikumā izvēlētajā punktā skolēns vai kāds cits ģimenes pārstāvis, uzrādot skolēnu karti, var saņemt pusdienas sarakstā norādītajos laikos. Izdales punkti un piegādes laiki pieejami ŠEIT.
 
Tās ģimenes, kurās pusdienas saņem vairāk nekā viens skolēns, tiek aicinātas pēc siltā ēdiena kārbām doties vienam ģimenes loceklim un saņemt visas porcijas, kas paredzētas vienas ģimenes skolēniem, uzrādot visu skolēnu kartes.
 
Brīvpusdienu piegāde uz mājām primāri tiek nodrošināta tiem skolēniem, kuriem pašiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt brīvpusdienu saņemšanu pašvaldības noteiktajās brīvpusdienu izdales vietās. Par apstākļiem brīvpusdienu saņemšanai mājās ir pienākums norādīt pieteikumā, tos izvērtē un lēmumu par brīvpusdienu piegādi uz mājām pieņem Ogres novada izglītības pārvalde, ņemot vērā arī pašvaldības un piegādātāja resursus brīvpusdienu piegādei uz mājām.
 
Ogres novada pašvaldības un Ogres novada izglītības pārvalde ir saņēmusi dažādus jautājumus, kas saistīti ar brīvpusdienu izdali.
 
Kāpēc pašvaldība kā risinājumu izvēlējusies brīvpusdienu izdali, nevis naudas ieskaitīšanu bērna likumiskā pārstāvja kontā?
Lēmums par brīvpusdienu izdali ir pieņemts sadarbojoties ar Finanšu ministriju. Finanšu ministrija kā negatīvāko piemēru norādīja līdzekļu ieskaitīšanu vecāku kontā, jo nav iespējams kontrolēt, vai līdzekļi tiks izmantoti paredzētajam mērķim, par šādu summu (1.41 eiro) nav iespējams iegādāties un pagatavot pusdienas mājās, turklāt iedzīvotājiem jāiepērkas veikalos, kas veicina drūzmēšanos. Kā variants tika izskatīts pārtikas paku izsniegšana, taču Ogres novada pašvaldībai nav noslēgts līgums par šāda pakalpojuma nodrošināšanu, līdz ar to šis risinājums būtu finansiāli neizdevīgs. Izvērtējot situāciju, tika secināts, ka brīvpusdienu izdale ir labākais veids, kā nodrošināt bērniem siltu ēdienu pusdienlaikā.
 
Vai bērni, kas deklarēti citā novadā, bet mācās kādā no Ogres novada skolas 1. – 4.klasēs, var saņemt brīvpusdienas?
Pašlaik, ja bērns ir deklarēts citā novadā, bet mācās kādā no Ogres novada skolas 1. – 4.klasēs, viņš var saņemt brīvpusdienas. Taču uz dzīvesvietu, kas atrodas cita novada teritorijā, pusdienas netiks vestas – skolēna likumiskajam pārstāvim, piesakot brīvpusdienas, pieteikumā jānorāda, kurā no izdales vietām ēdiens tiks saņemts. Brīvpusdienas tiek nodrošinātas arī citā novadā deklarētajiem skolēniem ar invaliditāti, no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu.
 
Šobrīd Ogres novadā deklarētiem skolēniem, kuri mācās izglītības iestādēs citos novados, brīvpusdienas netiek nodrošinātas, taču šis jautājums šobrīd tiek risināts. Tāpat pašvaldība meklē risinājumus par pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas nodrošināšanu. Iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi aktualitātēm Ogres novada mājas lapā.
 
Ja bērni iekļaujas noteiktajās kategorijās uz brīvpusdienu saņemšanu, bet netiek pieteikti uz to saņemšanu, kur nonāk neizlietotais finansējums?
Ņemot vērā drošības pasākumus, iepakojumu un transporta pakalpojumus, vienas porcijas izmaksas palielinās. Līdz ar to finansējums pāri nepaliks, bet procesa nodrošināšanai tiks izmantots papildus finansējums no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 
Vai un kā var mainīt brīvpusdienu saņemšanas vietu?   
Lūdzu vērsties Ogres novada izglītības pārvaldē, nosūtot pieteikumu elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: izglitiba@ogresnovads.lv.
 
Kā tiks nodrošināts, ka ēdiena gatavošanas process, tā kvalitāte un piegādes process atbilstu visām higiēnas prasībām un sanitārajām normām, kā arī ārkārtējā situācijā noteiktajiem aizsardzības pasākumiem?

Ogres novada pašvaldība, gatavojoties pieņemt lēmumu par brīvpusdienu nodrošināšanu, ir ļoti rūpīgi apsvērusi visus minētos aspektus. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam jānodrošina brīvpusdienu izdale, stingri ievērojot drošības pasākumus, sanitārās normas, aizsardzības pasākumi (tai skaitā aizsargtērpa, cimdu, sejas maskas lietošana, transporta sēdekļu un vietas, kur transportlīdzeklī novietoti ēdiena trauki, noklāšana ar plēvēm u.c.) un regulāru dezinfekcijas pasākumu veikšanu ar mērķi novērst Covid-19 izplatību vai inficēšanos ar to. Visas pusdienas tiek izdalītas gatavas, safasējot atbilstošos iepakojumos.
 
Par interesējošajiem jautājumiem sazinieties ar Ogres novada izglītības pārvaldes vadītāja vietnieci Ievu Švēdi. Kontaktinformācija pieejama ŠEIT.
 
Iedzīvotāji tiek aicināti ievērot valstīt noteiktās ārkārtas situācijas prasības un ievērot 2 metru distanci, dodoties saņemt pusdienas. Pēc pusdienu saņemšanas nedrūzmēties un doties ar tām uz mājām.
 
Laikā, kad skolēniem tiek nodrošinātas pusdienas, vienreizlietojamos traukus ir iespējams nodot atkritumu šķirošanas punktos tieši šim mērķim paredzētos konteineros divās vietās Ogrē: 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 30.11.2020.

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?