Atbalsta pasākumi Ogres novadā ārkārtējās situācijas laikā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

01.04.2020 09:05

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 31. martā tika pieņemts lēmums par Ogres novada pašvaldības pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā.

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā Latvijas valsts teritorijā sākot ar 2020.gada 12.martu izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
 
Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.
 
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Saeima ir pieņēmusi un 2020. gada 22.martā ir stājies spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kurā noteikti vairāki pasākumi valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašie atbalsta mehānismi, kā arī izdevumi, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.
 
Ņemot vērā Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” noteikto, kā arī atbildīgo ministriju ieteikumus saistībā ar Latvijā izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību, dome apstiprināja pašvaldības atbalsta pasākumus valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.
 
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir pagarināti šī nodokļa samaksas termiņi par Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem īpašumiem 2020. gadā:  par 1. ceturksni NĪN var maksāt līdz 15. jūnijam, par 2. ceturksni – līdz 15. augustam, par  3. ceturksni – līdz 15. oktobrim, par 4. ceturksni – līdz 15. decembrim.
 
Krīzes skarto nozaru komersanti, kas reģistrēti  Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, var tikt pilnīgi vai daļēji atbrīvoti no pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību noteiktās nomas maksas, kā arī tiem var nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā.
 
Vienatnē dzīvojoša vai vientuļa persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nepieciešama palīdzība tās pamatvajadzību nodrošināšanai – pārtikas, medikamentu piegādei dzīvesvietā – vai kura palikusi bez iztikas līdzekļiem, var pieteikties Ogres novada Sociālajā dienestā, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību.
 
Brīvpusdienas attālinātās mācīšanās apstākļos no šī gada 6. aprīļa līdz mācību gada beigām var saņemt: visi Ogres novada vispārizglītojošo skolu 1. – 4. klašu skolēni; skolēni no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statuss; skolēni, kuriem ir noteikta invaliditāte; visi Ķeipenes un Taurupes pamatskolas skolēni; Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas centra skolēni.
 
No šī gada 1. aprīļa uz ārkārtējās situācijas spēkā esamības laiku ir nolemts: slēgt un iespēju robežās norobežot publiski pieejamos bērnu rotaļu laukumus, aktīvās atpūtas laukumus, skeitparku un apskates objektus, kur iespējama vairāk kā divu personu atrašanās vienlaikus un nav iespējams ievērot 2 m distanci; pārtraukt personu, kuras alkoholisko un citu apreibinošu vielu lietošanas rezultātā atrodas bezpalīdzības stāvoklī, ievietošanu atskurbtuvē; apturēt līdz šim izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas, kuru darbības termiņš bija noteikts pēc 2020. gada 1.aprīļa, un neizsniegt ielu tirdzniecības atļaujas ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā; pārtraukt īslaicīgās uzturēšanās vietas pakalpojuma sniegšanu Ogres novada administratīvajā teritorijā, uzdodot Ogres novada Sociālajam dienestam organizēt īslaicīgās uzturēšanās vietā esošo personu pārvietošanu uz citām atbilstošām telpām.
    
Saskaņā ar domes ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu Ogres novada pašvaldības īstenotajiem pasākumiem ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai no Ogres novada pašvaldības budžeta “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” paredzēti 100 000 eiro. 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 30.11.2020.

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?