Komersanti aicināti pieteikties pašvaldības atbalstam

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

08.04.2020 15:05

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2020.gada 31. martā tika pieņemts lēmums “Par Ogres novada pašvaldības pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā”.


Šajā lēmumā ir noteikti arī atbalsta pasākumi Ogres novada administratīvajā teritorijā reģistrētajiem krīzes skarto nozaru komersantiem. Šie komersanti var tikt pilnīgi vai daļēji atbrīvoti no pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību noteiktās nomas maksas, kā arī tiem var nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā.
 
Lēmuma “Par Ogres novada pašvaldības pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.6, 1.§), 1.2.1. apakšpunkts: “Ogres novada pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, pamatojoties uz pašvaldībā saņemtu rakstveida iesniegumu, atbrīvot Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētos krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemt par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem”.
 
Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.180) nosaka kārtību, kādā uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” darbības laiku krīzes skarto nozaru komersantam piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 
Kā pieteikties atbalstam?
 
Saskaņā ar minētajiem noteikumiem un Ogres novada pašvaldības izpilddirektora 2020. gada 8. aprīļa rīkojumu Nr. S/46 krīzes skarto nozaru komersanti, kuriem būtu samazināma nomas maksa vai atbrīvojami no nomas maksas saskaņā ar MK noteikumos Nr.180 noteiktajiem kritērijiem, lūgums:
 
aizpildīt pielikumā pievienoto veidlapu un to iesniegt Ogres novada pašvaldībā elektroniski uz e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv vai sūtot pa pastu uz adresi: Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001.
 
Kā izskatīs komersantu iesniegumus?
 
Komersantu iesniegumi, kas tiks iesniegti kādā no pašvaldības iestādēm (pagasta pārvaldē, kapitālsabiedrībā, aģentūrā), tiks pārsūtīti izskatīšanai uz Centrālo administrāciju “Ogres novada pašvaldība”.
 
Komersantu iesniegumus izskatīs un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņems Ogres novada pašvaldības izpilddirektora izveidota Ogres novada pašvaldības un tās kontrolēto kapitālsabiedrību mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma izvērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir 4 Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” speciālisti: Aiva Ormane –darbības risku vadītāja; Guntis Graudiņš-Pētersons –Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas vadītājs; Sarmīte Kirhnere – Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste; Inta Zirnīte – Finanšu nodaļas vadītāja.
 
Komisija komersanta iesniegumu izskatīs un lēmumu pieņems 5 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Ogres novada pašvaldībā.
 
Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa reizi nedēļā apkopos komisijas pieņemtos lēmumus par atbalsta piešķiršanu komersantiem (nomniekiem) un Ogres novada pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv publicēs krīzes skarto komersantu sarakstu, kuri saņēmuši MK noteikumos Nr. 180 noteiktos atbalsta pasākumus.
 
Kādiem kritērijiem jāatbilst, lai saņemtu atbalstu?
 
Par atbrīvojumu vai samazinājumu no pašvaldības mantas nomas maksas nosaka uz noteiktu laika periodu, sākot no 2020. gada 12. marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 180, 4. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja komersants vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:
 
 
Ogres novada pašvaldība piemēros:
 
 
Ogres novada pašvaldība, pamatojoties uz komersanta (nomnieka) iesniegumu, sākot no 2020. gada 12. marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā, ja komersants vienlaikus atbilst visiem šo noteikumu 3. punktā minētajiem kritērijiem. Komersants (nomnieks) veic samaksu par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus.
 
Ja MK noteikumos Nr. 180 minētais atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, komersants (nomnieks) atmaksā piešķirto atbalstu Ogres novada pašvaldībai.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 30.11.2020.

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?