Attālinātās mācības pagarinātas līdz 13. novembrim

Drukāt
Sākumlapa > Aktuālais par Covid - 19

28.10.2020 19:37

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība ir noteikusi stingrākus ierobežojumus, tostarp visās Latvijas skolās 7. - 12. klašu skolēniem līdz 13. novembrim jāmācās attālināti.

Šodien, 2020. gada 28. oktobrī, notika Ogres novada pašvaldības izglītības speciālistu un izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, kurā tika pārrunāti aktuāli jautājumi saistībā ar attālinātā mācību procesa organizēšanu novada skolās.
Tehniskais nodrošinājums vēl aizvien aktuāls
Tika pārrunāts jautājums par tehnisko nodrošinājumu izglītības iestādēs attālinātā mācību procesa īstenošanā.
Ogres pilsētas izglītības iestādēs tiek uzlaboti esošie tehniskie līdzekļi, kas nepieciešami skolotājiem, lai gatavotu un vadītu mācību stundas attālināti, stacionārie datori tiek papildināti ar Web kamerām un mikrofoniem. Izglītības iestādes sadarbībā ar skolēnu ģimenēm risina jautājumus par datoru vai planšetdatoru pieejamību skolēniem. Daļa skolu pieejamo finanšu resursu ietvaros ir iegādājušās jaunus portatīvos datorus, kas tiek izmantoti attālināto mācību organizēšanā, tomēr pagaidām datoru skaits nav pietiekams.
Atsevišķos gadījumos skolas var piedāvāt savus pieejamos datorus skolēniem, bet pagaidām visiem skolēniem nodrošināt datorus nav iespējams. Pašvaldība risina jautājumu par portatīvo datoru iegādi un nodrošināšanu vidusskolēniem 10. klasēs, kā arī plāno izveidot portatīvās datorklases pamatskolas posmā. Ir saņemta informācija no Izglītības un zinātnes ministrijas, ka ir noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas organizētais datoru iepirkums. Plānots, ka līdz šā gada beigām daļa Ogres novada skolu saņems kopumā 85 datorus, kas ļaus uzlabot skolu tehnoloģisko nodrošinājumu, mazinot Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari.
Veiksmīgāk nekā pavasarī
Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča informēja, ka attālināto mācību procesu šajā laikā skola var īstenot daudz veiksmīgāk nekā šī gada pavasarī, jo skolotājiem bija iespēja labāk sagatavoties un izveidot mācību plānus, pilnveidot savas datorprasmes un izmantot vienotu mācību platformu. Arī Ogres 1.vidusskolā un Jaunogres vidusskolā attālināto mācību laikā tiek izmantotas vienotas mācību platformas, kas atvieglo mācību darbu gan skolotājiem gan arī skolēniem.
Nodrošina brīvpusdienas
Attālinātā mācību procesa laikā Ogres novada pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas visiem Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuriem mācību process notiek attālināti un kuri atbilst noteiktiem kritērijiem. Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 22.09.2016. saistošajiem noteikumiem “Par ēdināšanas pabalstiem” bezmaksas pusdienas tiek nodrošinātas skolēniem ar invaliditāti, skolēniem no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu. Brīvpusdienas saņem arī visi Ķeipenes pamatskolas un Taurupes pamatskolas un šīs skolas Mazozolu un Meņģeles filiāļu 5. - 9. klašu skolēni – viņiem bezmaksas pusdienas piešķirtas ar Ogres novada pašvaldības 2015. gada 15. oktobra lēmumu “Par brīvpusdienu piešķiršanu”.
Šobrīd brīvpusdienas tiek nodrošinātas gatava ēdiena veidā katru dienu vienu reizi dienā, izņemot brīvdienās un svētku dienās, Ogres novada administratīvās teritorijas robežās. Lai pieteiktos brīvpusdienu saņemšanai, skolēna likumiskajam pārstāvim jāsazinās ar skolas vadību vai klases audzinātāju. Katrā izglītības iestādē brīvpusdienu izsniegšanas kārtība var būt atšķirīga.