Paldies par atbalstu un līdzdalību skolēnu pusdienu izdalē!

Drukāt
Sākumlapa > Aktuālais par Covid - 19

23.04.2020 12:37

Attālinātās mācīšanās laikā Ogres novada pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas visu Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem, kuriem tas pienākas, piegādājot tās mājās vai izdales vietās.

Tas ir liels un laikietilpīgs darbs, kurā iesaistīts liels skaits pašvaldības, tās iestāžu darbinieku. Ogres novada pašvaldība pateicas visiem, kas palīdz nodrošināt pusdienas katru darba dienu, nezaudējot pozitīvu attieksmi un sapratni šajā sarežģītajā laikā.
Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsver: “Ogres novada dome dala brīvpusdienas gandrīz 1500 bērniem. Tas nebūtu iespējams, ja mums nebūtu tik daudz palīdzīgu roku. Gribu pateikt lielu paldies gan pašvaldības darbiniekiem, gan iestāžu darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas piedalās procesā. Tas ir ļoti svarīgi - kad vecāki ir darbā vai aizņemti ar tālmācību, jo lielākais slogs tagad ir uz viņu pleciem un nav laika pagatavot ēst, lai bērni var paēst siltu ēdienu. Liels, liels jums PALDIES!"
Liels paldies arī skolēniem un viņu vecākiem par sapratni arī brīžos, kad kaut kas nav labi! Pusdienu piegāde pašvaldībai ir jauna pieredze, kas nes līdzi jaunus izaicinājumus un problēmas, kuras jārisina.


PALDIES
Ogres novada pašvaldībai
Ogres novada izglītības pārvaldei
Ogres starpnovadu izglītības iestāžu arodorganizācijai
Ogres novada Sociālajam dienestam
Ogres novada Kultūras centram
Ogres novada Sporta centram
Ogres Basketbola skolai
Ogres 1. vidusskolai
Jaunogres vidusskolai
Ogresgala pamatskolai
Ogres Valsts ģimnāzijai
Ogres sākumskolai
SIA “Ogres Namsaimnieks”
Oveselība komandai
Ogres novada pašvaldības policijai
Krapes pagasta pārvaldei
Ķeipenes pagasta pārvaldei
Ķeipenes pamatskolai
Lauberes pagasta pārvaldei
Madlienas pagasta pārvaldei
Madlienas vidusskolai
Mazozolu pagasta pārvaldei
Meņģeles pagasta pārvaldei
Ogresgala pagasta pārvaldei
Ogresgala pamatskolai
Suntažu pagasta pārvaldei
Suntažu vidusskolai
Taurupes pagasta pārvaldei
Taurupes pamatskolai
Atgādinām, ka Ogres novada pašvaldības brīvpusdienas var saņemt: